Українські міста. Слідами російських бомб | Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb

  • Українські міста. Слідами російських бомб | Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb

    projekt: Kaja Kusztra

Цього разу Діана Берг та Сашко Протя розкажуть про історію, архітектуру, мистецтво та культуру Маріуполя.

Tym razem Diana Berg i Sashko Protyah opowiedzą o historii, architekturze, sztuce i kulturze Mariupola.


За майже місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України та 8 років війни, було зруйновано величезну кількість будинків, пам’яток архітектури, деякі містечка Сходу Україні і в Київській області фактично були стерті з лиця землі. Десятки тисяч фотографій збомбардованих будинків у мережі поступово стають нашою буденністю і перетворюються на позбавлені контексту руїни.

У серії лекцій Українські міста. Слідами російських бомб ми хочемо наблизити і надати сенсу для міжнародної аудиторії ці знеособлені назви Буча, Волноваха, Щастя, будинок «Слово», площа Свободи, завод Антонова, Ізоляція, Азовсталь, Драматичний театр у Маріуполі. Разом з українськими дослідниками, істориками архітектури та мистецтва, які протягом останні 8 років зробили значущі проекти про ці місця, мешкали і працювали там, ми розкажемо історію кожного з них.
 

[wersja polska]

W ciągu ośmiu lat wojny oraz trwającej już niemal miesiąc pełnej inwazji Rosji na Ukrainę zniszczona została ogromna liczba budynków, zabytków i obiektów architektonicznych. Niektóre miasta we wschodniej Ukrainie i regionie Kijowa zostały praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. Udostępniane w Internecie dziesiątki tysięcy zdjęć zbombardowanych budynków stopniowo powszednieją i zamieniają się w pozbawione kontekstu obrazy ruin.

Bucha, Volnovakha, Shchastya, Dom Słowa, Plac Wolności, Zakłady Lotnicze Antonov, Izolyatsia, Azovstal, Teatr Dramatyczny w Mariupolu. W serii spotkań “Miasta ukraińskie. Śladami rosyjskich bomb” chcemy przybliżyć międzynarodowej publiczności znaczenie tych nazw. Zaproszeni do udziału w cyklu ukraińscy badacze oraz historycy architektury i sztuki, którzy w ciągu ostatnich 8 lat żyli i pracowali w tych miejscach, opowiedzą nam ich historie.

[English version below]

During the eight years of war and the almost month-long full-scale Russian invasion of Ukraine many buildings, monuments and architectural objects have been destroyed. Some of the cities in eastern Ukraine and the Kiev region were practically wiped off the face of the earth. Tens of thousands of photos depicting the bombarded buildings are becoming part of our everyday reality and turn into contextless images of ruins.

Bucha, Volnovakha, Shchastya, Slovo House, Freedom Square, Antonov Plant, Izolyatsia, Azovstal, Drama Theatre in Mariupol. With the “Cities of Ukraine. Tracing the russian bombs” meeting series we want to bring to meaning of those names to the international public. The invited Ukrainian researchers and art and architecture historians that lived and worked in these places for the past eight years, will tell us their stories.


 

Inne wydarzenia z tego cyklu: