TYLKO DLA DOROSŁYCH
Maskarady – między sztuką a teatrem

  • TYLKO DLA DOROSŁYCH
    Fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje dorosłym widzom popularny wśród grup szkolnych format lekcji muzealnej.

Warsztat będzie dotyczył daleko sięgających relacji sztuki i teatru. W rozmowie o poszczególnych pracach będziemy podążać tropem pojęć spektaklu, widowiska, maskarady i karnawalizacji, kończąc na kategorii performatywności, która kształtuje również nasze życie codzienne.

Lekcja będzie poświęcona dialogowi sztuk plastycznych z teatrem. Przyjrzymy się obszarowi autokreacji artystycznej, inscenizacji i performansu. Prześledzimy przykłady „plastyki gestu”, która kształtuje poszczególne wypowiedzi, oraz poddamy refleksji moment „przebierania się” jako eksperymentalnego poszerzania granic własnego „ja”.

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Mieleszko - studentka V roku historii sztuki UW, absolwentka filologii polskiej. Interesuje się literaturą i sztukami wizualnymi, ostatnio także tkaniną unikatową i eksperymentalną.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: