Tokyo Drift
WARSZAWA W BUDOWIE 14

  • Tokyo Drift

    Fot. Archiwum prywatne Piotra Bujaka

Zapraszamy na spotkanie online z Piotrem Bujakiem i Pawłem Pachciarkiem, które będzie oscylowało wokół zagadnienia zorganizowania, przystępności i inkluzywności przestrzeni miejskiej w Japonii.

 

Opierając się o własne bezpośrednie doświadczenia rytmu ulicy (głównie Tokio i Osaki/Kioto), postaramy się omówić charakter i znaczenie tego tematu w odniesieniu do współczesnego, białego i „zachodniego” rozumienia futurystycznej frazy „miasto-masa-maszyna” i dynamiki napiec społecznych jakie to zjawisko może generować.

Piotr Bujak
Interdyscyplinarny artysta i badacz, urodzony w 1982 roku w Będzinie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom magisterski, Wydział Rzeźby, 2009), San Francisco Art Institute, USA (dyplom magisterski, Wydział Nowych Gatunków, 2012) oraz Tama Art University, Tokio (doktorat z dziedziny sztuki, 2022). Otrzymał stypendium Fulbright Commission Graduate Student Award (2010–2012) i Rządu Japońskiego (MEXT, 2017–2022). Stosując głównie metodologie DIY, Quick and Dirty, Low Budget i Hit & Run z odniesieniami do konceptualizmu, minimalizmu i późnej neoawangardy, interesuje się badaniami międzykulturowymi, łączącymi radykalne, oparte na badaniach praktyki artystyczne z antropologią eksperymentalną i współczesną krytyką społeczną. Jego prace poruszają kwestie patologii neoliberalizmu, tożsamości, przemocy i dziedzictwa kulturowego.

Paweł Pachciarek
Wykładowca akademicki, japonista i kurator urodzony w 1986 w Zielonej Górze. Obecnie stypendysta Japan Society for the Promotion of Science na Tama Art University w Tokio w Japonii. Ukończył studia magisterskie na wydziale Neofilologii, specjalność: japonistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora obronił na Uniwersytecie Osakijskim na Wydziale Japońskiej Literatury. W swojej pracy naukowo-badawczej skupia się głównie na problematyce z pogranicza komparatystyki literackiej, estetyki i historii sztuki. Przedmiotem jego badań są m.in. społecznie zaangażowane praktyki artystyczne, zagadnienia odnoszące się do pól krytyki społecznej w tym feminizmu, queer studies i historyczno-społecznych reinterpretacji. Jest laureatem licznych stypendiów naukowych, w tym Japan Foundation Fellowship (2013–2014) oraz Rządu Japońskiego (MEXT, 2017–2021). Jest specjalistą w zakresie twórczości japońskiej artystki Kusamy Yayoi.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: