Tlocznia

9-18 września 2011

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 zaprasza na Tłocznie - inicjatywę młodych, aktywnych Warszawiaków – licealistów i studentów, którzy działają na rzecz zwiększenia zaangażowania młodzieży w życie miasta.

Organizowane w Muzeum wydarzenia dadzą młodym szansę odniesienia się do bieżących problemów miasta poprzez projekty społeczne, artystyczne, warsztaty, szkolenia oraz debaty.

Największy nacisk położony będzie na ukazanie korzyści, jakie płyną z innowacyjnego i nieszablonowego spojrzenia na miasto. Będzie to możliwe m.in. dzięki przybliżeniu jego historii oraz znalezieniu płaszczyzny porozumienia z innymi grupami mieszkańców Warszawy.


Dopełnieniem akcji będzie Inkubator Projektów Społecznych, który poprzez edukację oraz udostępnianie niezbędnych narzędzi ma pomóc rozwijać i realizować pomysły młodych. W ten sposób realizowany będzie jeden z głównych elementów Tłoczni – udzielanie stałego, profesjonalnego wsparcia młodzieżowym inicjatywom.

Program Tłoczni na stronie www.tlocznia.org