Sztuka matek

Charakterystyczna pętla między sztuką a życiem definiuje najbardziej nam współczesny nurt sztuki.

Z punktu widzenia krytyki sztuki nie sposób zignorować momentu, gdy kobieta –artystka zostaje matką. Zdaniem Hillary Robinson kobieta –artystka to kategoria wewnętrznie sprzeczna. Do niedawna bycie artystką i bycie matką mogło być co najwyżej naprzemiennym odgrywaniem dwóch różnych ról. Jak to wygląda współcześnie? Czym są doświadczenia macierzyństwa? Jakie jest na nie miejsce w kulturze?

Konferencja zorganizowana przez Fundację MaMa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z udziałem kulturoznawców i krytyków sztuki, między innymi Izabeli Kowalczyk, Pawła Leszkowicza, Sylwii Chutnik, Dominiki Dzido, Anny Zdrojewskiej, Charlotte Boving, Katarzyny Haber.

www.fundacjamama.pl

Zobacz także: