Sztuka, feminizm i rewolucje w Ukrainie XXI wieku
Premiera książki

  • Sztuka, feminizm i rewolucje w Ukrainie XXI wieku

    Okładka książki Jessiki Zychowicz „Sztuka, feminizm i rewolucje w Ukrainie XXI wieku”

Zapraszamy na premierę książki autorstwa Jessiki Zychowicz „Sztuka, feminizm i rewolucje w Ukrainie XXI wieku” wydaną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydawnictwo Karakter. W spotkaniu wezmą udział: autorka Jessica Zychowicz, ukraińska artystka i pisarka Jewhenija Biełoruseć oraz kuratorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Natalia Sielewicz.


„Opisane w tej książce pokolenie kobiet, intelektualistek, to moje rówieśniczki. Dlatego
tekst pozostaje wciąż nieukończony: stanowi żywe archiwum, wspólny eksperyment z
innymi piszącymi najnowszą historię trwającej rewolucji”.
— z epilogu Jessiki Zychowicz

Książka jest frapującym studium zwrotu obywatelskiego, który dokonał się w Ukrainie na początku XXI wieku. W centrum swojej analizy autorka stawia działalność ruchów kobiecych i kolektywów artystycznych, a szczególną uwagę poświęca kulturowym napięciom dotyczącym symboliki religijnej i narodowej, stosunku do postradzieckiego dziedzictwa oraz kwestii wolności seksualnej.

Dzięki zastosowaniu metodologii badań postkolonialnych i wpisaniu omawianych zjawisk w szeroki kontekst historyczny Jessice Zychowicz udaje się wydobyć to, co najbardziej oryginalne w sztuce ukraińskich artystek i kolektywów, bez nakładania na ich prace zachodnich klisz. Autorka przez kilka lat mieszkała w Ukrainie – także podczas rewolucji godności – co znalazło wyraz nie tylko w jej wnikliwej analizie performansów i dzieł (przede wszystkim takich grup, jak Femen, Feministyczna Ofensywa, VCRC, ChudRada i REP, oraz artystek, jak Jewhenija Bielorusieć, Alewtyna Kachidze i Włada Rałko), ale także nadało tej książce specjalny, osobisty ton.

Sztuka, feminizm i rewolucje w Ukrainie XXI wieku jest polską edycją publikacji Superfluous Women: Art, Feminism, and Revolution in Twenty-First-Century Ukraine wydanej w 2020 r. przez University of Toronto Press, za którą autorka otrzymała w 2022 roku honorowe wyróżnienie MLA Aldo and Jeanne Scaglione Prize (www.jest-zychowicz.com).

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Partnerem wydarzenia jest Wydawnictwo Karakter.
 

Jessica Zychowicz – autorka nagradzanych książek i tekstów. Ostatnio wydała pracę zbiorową Freedom Taking Place: War, Women, and Culture at the Intersection of Ukraine, Poland and Belarus (2023). Działa w międzynarodowym środowisku akademickim i artystycznym jako wykładowczyni i kuratorka wystaw. Jako laureatka nagrody Fulbrighta wykładała w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, była także gościnnie na uniwersytetach w Toronto, Uppsali, Alberta, Gotland i innych. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Michigan. Obecnie jest dyrektorką Instytutu Edukacji Międzynarodowej (IIE) i programu Fulbright Ukraina. Od 2022 roku mieszka w Warszawie.

Jewhenija Biełoruseć – jest artystką i pisarką mieszkającą, pracującą w Berlinie i Kijowie. Współzałożycielka czasopisma „Prostory”, poświęconego literaturze i sztuce, a także członkini interdyscyplinarnego kolektywu kuratorskiego Hudrada. Pracuje z fotografią i innymi formami na styku sztuki, literatury i aktywizmu społecznego. Jej prace fotograficzne zwracają uwagę na bardziej narażone grupy społeczeństwa ukraińskiego – rodziny queer, bezrobotnych górników, Romów, osoby mieszkające w strefie działań wojennych na wschodzie – i były pokazywane w pawilonie ukraińskim na 56. i 59. Biennale w Wenecji. Lucky Breaks, jej pierwsza powieść, otrzymała w 2020 r. Międzynarodową Nagrodę Literacką HKW w Niemczech. Za projekt A Wartime Diary otrzymała w 2022 r. Nagrodę Specjalną Schering Stiftung za Badania Artystyczne i Nagrodę Horsta Bingela za Literaturę. Od 24 lutego 2022 r. dokumentuje pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę (belorusets.com).
 

Natalia Sielewicz – historyczka sztuki i kuratorka, pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Swoje badawcze zainteresowania (feminizm, technologia i kultura afektu) rozwija w wystawach i tekstach. Kuratorka wystaw: Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy (2022), Plan Tysiącletni (2021), Farba znaczy krew. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie (2019), Chuliganki (2017), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst (2017). Kuratorka i producentka licznych performansów i projekcji filmowych, członkini zespołu Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik”.