SYNCHRONIZACJA 2014. PRZESTRZENIE WSPÓLNE: Działania na terenie zaludnionym

  • SYNCHRONIZACJA 2014. PRZESTRZENIE WSPÓLNE: Działania na terenie zaludnionym

Fundacja Bęc Zmiana oraz Galeria Dizajn - BWA Wrocław zapraszają na wykład architekta Jakuba Szczęsnego, który odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystąpienie nosi tytuł „Działania w terenie zaludnionym. Relacja z podróży do wielu krajów świata”.

„Szczęsny w sposób wywrotowy używa praktyk artystycznych, by przekraczać granice dyscyplin i jednoczyć ludzi w celu wywołania trwałego efektu mocy emancypacyjnej. Jego prace stają się silnie powiązane z lokalną historią, priorytetami i możliwościami, zadając pytania o funkcję sztuki w ramach pojedynczego systemu globalnego i w perspektywie lokalnej”.
(Francisco Guevera, „Rozwijanie procesów artystycznych w kontekście wzorców globalnych i lokalnych problemów”)

SYNCHRONICITY – PROJEKTY DLA PRZYSZŁOŚCI

Synchronizacja to realizowane od 2008 roku przedsięwzięcie, w którym głos mają artyści, architekci i badacze poszukujący rozwiązań problemów manifestowanych w przestrzeni współczesnych miast: projektowych, społeczno-politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych.

W 2014 roku projekt przebiegać będzie pod hasłem PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, skupiając się na zagadnieniach z zakresu architektury, urbanistyki oraz nauk społecznych. Głównym tematem będzie projektowanie przestrzeni dla życia społecznego wspierających koegzystencję różnorodnych grup społecznych współistniejących w miastach. Zajmiemy się problematyką współfunkcjonowania mieszkańców na niewielkich przestrzeniach o różnorodnych funkcjach. Wśród prezentowanych wątków znajdą się zagadnienia dotyczące m.in. architektury przemysłowej (wspólna praca), przestrzeni parkowych i obiektów sportowych (wspólny wypoczynek), architektury świątyń (wspólna modlitwa), architektury targowisk i bazarów (zaopatrywanie się w produkty spożywcze), lotnisk, dworców i przystanków (mobilność).

Szczegóły:
www.synchronicity.pl

 

Jakub Szczęsny - architekt, współzałożyciel grupy projektowej Centrala. W latach 1993-2001 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona i Ecoled’Architecture Paris la Defense.

Zobacz także: