Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana
Seminarium #5

  • Zdjęcie. Grupa osób słucha wykładu. Osoby siedzą na podłodze w przestrzeni wystawowej muzeum. Po prawej stronie zdjęcia stoi kobieta mówiąca do słuchaczy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na cykl seminariów „Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana”. Seminaria odbywają się co miesiąc do kwietnia 2023 r.

Seminarium #5

Komu wolno pójść na randkę? Seksualność osób z niepełnosprawnością jako sprawa indywidualna i społeczna

(Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym: przy ulicy Pańskiej 3 oraz na Zoomie).

Zapisy: muzeumdostepne@artmuseum.pl lub 577 006 290

Seminarium stanowić będzie otwartą przestrzeń do rozmowy na temat społecznego i indywidualnego znaczenia seksualności w życiu osób funkcjonujących z różnymi niepełnosprawnościami. Temat ten, chociaż coraz częściej będący przedmiotem publicznych dyskusji, nadal kryje wiele wątków stanowiących tabu.
Na postrzeganie seksualności wpływ mają takie czynniki jak dyskurs naukowy, przekonania religijne, kultura, utrwalone stereotypy i indywidualne przekonania. Z tego powodu seksualność dla różnych osób może znaczyć coś innego, również dla osób żyjących z niepełnosprawnościami. Tom Shakespeare, brytyjski socjolog i bioetyk, napisał w jednej ze swoich publikacji: „(…) problemem seksualności niepełnosprawnych nie jest to, jak to zrobić, ale z kim to robić” (2020). Zwraca on tym samym uwagę na fakt, że zdolność do realizowania seksualności bywa ograniczana przez społeczne normy i indywidualne przekonania. Analizując przykłady wyników badań realizowanych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, spróbujemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego prawo do realizowania seksualności jest reglamentowane dla osób z niepełnosprawnościami i kto rości sobie prawo do wyznaczania granic w tym obszarze.

Seminarium poprowadzi Milena Trojanowska – socjolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania w obszarze disability studies z udziałem osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym. Jest działaczką organizacji pozarządowych zaangażowaną w projekty społeczne mające na celu między innymi poprawę dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i współzałożycielka nieformalnej grupy badawczej Młodzi Badacze Niepełnosprawności. Członkini Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu przy Krajowej Radzie Doktorantów.

Kuratorkami cyklu są Magda Szarota i Natalia Pamuła.

*UWAGA: teksty, które będziemy omawiać na seminarium można otrzymać pisząc na: muzeumdostepne@artmuseum.pl lub dzwoniąc pod nr 577 006 290. Osoby, które zapisywały się na pierwsze seminarium, automatycznie otrzymają materiały na kolejne spotkanie.


*Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczenia na PJM prosimy o wcześniejszą informację.

Wydrazenie w ramach projektu „Kultura bez barier".
 

Zobacz także: