Spotkanie ze Zbigniewem Liberą
Z okazji otwarcia archiwum online artysty

  • Spotkanie ze Zbigniewem Liberą
    Zbigniew Libera

Spotkanie ze Zbigniewem Liberą z okazji otwarcia archiwum online artysty na stronie Muzeum będzie połączone z pokazem filmów.

Zbiór obejmuje okres do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli czas konstytuowania się osobowości i krystalizacji głównych obszarów zainteresowań artystycznych, które pojawiać się będą w dojrzałych pracach. Przyglądając się wczesnej, a nawet dziecięcej twórczości Libery, można zrozumieć i prześledzić obsesyjne powracanie w jego dziele motywów takich jak śmierć, zniszczenie, seksualność oraz opresyjny charakter społeczeństwa.

Archiwum udostępnione na stronie Muzeum ma unikalny charakter, artysta w radykalnym geście upublicznia niemal wszystkie zachowane dokumenty, fotografie i filmy wideo do roku 1991 (prawie dwa tysiące obiektów). Obok znanych, ikonicznych prac takich jak „Obrzędy intymne“, „Perseweracja mistyczna“ czy „Jak tresuje się dziewczynki“, prezentujemy zdjęcia z albumu rodzinnego, dokumentację życia artystycznego (łódzki „Strych“ i „Kultura Zrzuty“), kolekcję zdjęć i wycinków prasowych gromadzonych przez Liberę jako inspiracja i materiały do tworzenia prac oraz dokumentację fotograficzną podróży do Afryki Północnej i Izraela na przełomie lat 1989/1990.

Celem tworzonych przez Muzeum internetowych Archiwów Artystów jest ułatwienie badań oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki powstającej po 1945 roku. Na stronie artmuseum.pl dostępne są już m.in. archiwa Aliny Szapocznikow, Eustachego Kossakowskiego, Tadeusza Rolke, pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego czy 7. Berlin Biennale.
 

Zobacz także: