Spotkanie z Michałem Mioduszewskim
w Domku Herbacianym

  • Spotkanie z Michałem Mioduszewskim

    Rirkrit Tiravanija, Odwrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy, 2009, fot. Bartosz Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z Michałem Mioduszewskim w Parku Rzeźby na Bródnie.

Na przykładzie wybranych praktyk artystycznych (Domek Herbaciany, Cafe Fińska, Still_on, Wypoczynek na tarasie, 3 pokoje z kuchnią) artysta opowie o sposobach i doświadczeniach tworzenia sytuacji i miejsc opartych o współpracę. W ramach spotkania Michał Mioduszewski omówi swój warsztat i to jak stara się stwarzać sytuację do rozpoczęcia rozmowy, rozbudzenia zainteresowania, a potem podjęcia ewentualnych wspólnych działań.

Michał Mioduszewski

Od 2010 roku tworzę sytuacje i miejsca twórcze, współtworząc je, współpracując z ludźmi, instytucjami i z samą przestrzenią. Konsekwentnie zmierzając do realizacji odmiennych od codziennych sytuacji społecznych, które charakteryzuje otwartość na reakcję, dobrowolność i nie nastawianie na zysk.

W swojej praktyce artystycznej i społecznej dostrzegam wagę procesu, czasu i przestrzeni. Istotne okazuje się zaufanie. Tygiel pomysłów i realizacji, energii i efektów czasem rodzi się bardzo szybko by równie szybko zgasnąć, innym razem powstaje i powstaje by pozostać na zawsze. By pozostać choć symbolicznie, wewnętrznie jako iskra i nadzieja wewnątrz nas.

Pracuję na granicy, pomiędzy obszarami sztuki i codzienności lub inaczej rzeczywistości, przykładając dużą wagę do świadomego tworzenia dialogu i pracy z ludźmi czy z materią nie zaś dla nich. Staram się tak pracować, by łączyć ze sobą, przeplatać albo stwarzać momenty spotkania tych odmiennych stanów świadomości społecznej – sztuki i rzeczywistości, myśli i materii.  

Inne wydarzenia z tego cyklu: