Засідання #1: Вступ |Spotkanie #1: Wstęp

  • Засідання #1: Вступ |Spotkanie #1: Wstęp

    fot. Yulia Krivich

Про що будемо говорити у цій серії? Передтекст – що відбулося в Україні у 2014 рокі, які причини та наслідки ці події мали для української культурної спільноти.

[wersja polska niżej]
Загальне інтро у культуру та історію українського Сходу, а також дослідницькі та культурні проекти України після 2014 року.

Солідарний центр культури «Соняшник»
Солідарний центр культури «Соняшник» був створений як кризовий центр солідарності та підтримки в перші дні після вторгнення Росії в Україну. Нині він функціонує як відкритий, солідарний, багатомовний і багатокультурний громадський центр. У «Соняшнику» вивчаємо польську та українську мову. Збираємо ліки та готуємо страви. Організовуємо майстер-класи для дітей, освітні заходи, зустрічі з митцями та активістами. Ми пізнаємо українську культуру та мистецтво. Ми ділимося історіями, досвідом та навичками. Існує міжнародний аналітичний центр, який займається інформаційною війною та сучасною геополітикою з точки зору Східної Європи. Разом ми чекаємо кращих часів, підтримуємо один одного та шукаємо відповіді на питання про роль інституцій мистецтва під час війни.

 

***

W trakcie pierwszego spotkania opowiemy o tym co wydarzyło się w Ukrainie w 2014 roku oraz jakie były przyczyny i konsekwencje tych wydarzeń dla ukraińskiej społeczności kultury i sztuki.

Przedstawimy ogólne wprowadzenie do historii oraz kultury ukraińskiego Wschodu oraz zmapujemy projekty badawcze i kulturalne realizowane w Ukrainie po 2014 roku.

SDK “Słonecznik” powstał jako kryzysowe centrum solidarności i wsparcia w pierwszych dniach po inwazji Rosji na Ukrainę. Obecnie funkcjonuje jako otwarty, solidarny, wielojęzyczny i wielokulturowy dom kultury. W “Słoneczniku” uczymy się języków polskiego i ukraińskiego. Prowadzimy zbiórkę leków i przygotowujemy posiłki. Organizujemy warsztaty dla dzieci, działania edukacyjne, spotkania z artystkami i aktywistami. Poznajemy ukraińskę kulturę i sztukę. Dzielimy się historiami, doświadczeniami i umiejętnościami. Działa tu międzynarodowy think tank zajmujący się wojną informacyjną i współczesną geopolityką, widzianą z perspektywy Europy Wschodniej. Razem czekamy na lepsze czasy, wspierając się wzajemnie i poszukując odpowiedzi na pytanie o rolę instytucji sztuki w czasie wojny.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: