Spacer zielarski
po Bródnie i Lesie Bródnowskim

  • Spacer zielarski

    fot. Wojtek Radwański
  • Spacer zielarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do Parku Rzeźby na Bródnie na spacer zielarski w ramach letnich rezydencji, których podsumowaniem będzie wystawa finałowa XI rozdziału.

Tematem spaceru prowadzonego przez Annę Czeremchę, będą bródnowskie rośliny lecznicze. Odwiedzimy Las Bródnowski oraz fragmenty przyrody nazywane „nieużytkami”. W miejskich przestrzeniach „nieurządzonych” można spotkać rośliny, których właściwości lecznicze, a także magiczne były szeroko stosowane. W takich miejscach wzrost tych roślin nie jest zagłuszany, jak w przypadku terenów urządzonych: parków i skwerów.

Znalezione rośliny zostaną wykorzystyne w pracach zespołów rezydencyjnych, które przyjęły za cel rozkochanie w przyrodzie osób odwiedzających Park Bródnowski.

Spotykamy się pod Urzędem Dzielnicy Targówek, skąd wyruszymy na spacer zielarski.

Program XI rozdziału składa się trzech elementów. Pierwszym była Letnia Szkoła w Parku Rzeźby, w której wzięło udział kilkanaście uczestniczek – pracownic lokalnych instytucji (biblioteka, domy kultury, przedszkole), animatorek i aktywistek. Drugim elementem programu są rezydencje zespołów stworzonych przez uczestniczki Letniej Szkoły. Prace zespołów są wspierane przez artystki: Annę Siekierską, Dianę Lelonek, artystę Michała Mioduszewskiego i edukatorkę Katarzynę Witt.

Rezydencje przyjmują formę wielodyscyplinarnych działań na terenie Parku Rzeźby jako uwidoczniony publicznie czas zbierania materiałów do zaplanowanych projektów, czas realizacji ich poszczególnych etapów, a także finalnych efektów. Główne założenie stanowiące parasol ideologiczny wypracowany wspólnie podczas zajęć brzmi: feminizacja przyszłości!

Zespoły odbywające rezydencje obrały tematy: rozkochania w przyrodzie jako sposobu jej wyemancypowania w oczach ludzkich, oddania głosu osobistym historiom bez sztucznego podziału na to co związane z człowiekiem, a co z naturą, na sztukę albo animację, odnalezienia historii budujących poszerzoną przestrzeń kulturową Parku, a także odnalezienia sposobu na uwzględnianie opowieści i samej przyrody w lokalnej polityce i sposobie realizowania programów artystycznych i edukacyjnych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na tym terenie.

Finalnym elementem XI rozdziału będzie wystawa 28 września, która podsumuje rezydencje, zaprezentuje dzieła czterech zespołów oraz otwarty manifest składany przez cały proces tegorocznej edycji Parku Rzeźby – propozycję definicji instytucji wrażliwej, która może przyjąć nazwę ekomuzeum

Inne wydarzenia z tego cyklu: