Socrealizm a nowoczesność
Wykład prof. Wojciecha Włodarczyka

  • Socrealizm a nowoczesność

    Audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej, fot. B. Stawiarski

Kolejnym wystąpieniem w ramach drugiej odsłony cyklu „Marksizm i sztuka” będzie wykład prof. Wojciecha Włodarczyka.

Przyjęliśmy nazywać sztukę końca lat 50. jako nowoczesną. Jej tożsamość była zbudowana w dużej mierze na negatywnym stosunku do socrealizmu. Ta opozycja wydaje się funkcjonować do dzisiaj jako oczywista. Wojciech Włodarczyk chciałby podważyć to uproszczone podejście, zwracając uwagę na charakter nowoczesności i zbyt proste rozumienie socrealizmu. Analizie będzie podlegać dynamika przemian polityki kulturalnej w Polsce w czasach stalinowskich i konsekwencje tej polityki widoczne praktycznie do dnia dzisiejszego, zarówno w rozumieniu sztuki jak i strategii badawczych historyków.

Lektury:
- Wojciech Włodarczyk, „Po co był socrealizm?”, w: Doświadczenie i świadectwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 43-55.
- Paweł Hoffman, O niektórych problemach realizmu socjalistycznego, „Nowa Kultura” 1951, 18 listopada.

Inne wydarzenia z tego cyklu: