Siostry Rzeki
pokaz filmowy i dyskusja

  • Siostry Rzeki

    kadr z filmu "Siostry Rzeki", reż. Cecylia Malik, 2021

Departament Obecności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pokaz filmu Cecylii Malik i dyskusję.

Siostry Rzeki wypływają w Polskę, aby uratować Wisłę przed planami budowy nowej, wielkiej zapory w Siarzewie. Cecylia Malik razem z kolektywem Siostry Rzeki oddają głos rzekom i wzywają kobiety by włączyły się do walki, która toczy się pomiędzy ekologami z Koalicji RATUJMY RZEKI a politykami, urzędnikami i lobby hydrotechnicznym. Na tabliczkach niosą imiona rzek - Dunajec, Soła, Pilica i Raba, a na sztandarach hasła prawa do dzikiej przyrody, pięknego krajobrazu i czystej, słodkiej wody, która w obliczu kryzysu klimatycznego staje się najcenniejszym zasobem planety.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: