Rozmowy
WARSZAWA W BUDOWIE 1

Kwartalnik „Res Publica Nowa” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na kolejną odsłonę projektu „DNA Miasta – Polska 2009”.

To interdyscyplinarny cykl dyskusji w siedmiu polskich miastach ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Poprzez debaty ekspertów i warsztaty kreatywne z udziałem mieszkańców członkowie redakcji „Res Publiki Nowej” szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z kulturą miejską.

W dyskusji panelowej biorą udział:
- Joanna Mytkowska (dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
- Peter Richards (architekt zajmujący się projektami ekologicznymi, współpracujący z grupą Centrala)
- Grzegorz Buczek (architekt, urbanista, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich)

Warsztaty: Wychodząc od problemu przestrzeni miejskiej Warszawy, postaramy się ustalić, jak środowiska artystyczne odnoszą się do głównych celów strategii miasta i jaka wizja wynika z tej fuzji. Potrzebujemy wyraźnego głosu środowiska kultury rozumianego jako pozytywna grupa interesu. Chcemy porozmawiać o priorytetach w kulturze w perspektywie roku 2016, a także spróbować ustalić listę rankingową tychże priorytetów.

Inne wydarzenia z tego cyklu: