Prezentacja projektu otoczenia Muzeum - Günther Vogt

Prezentacja projektu otoczenia Muzeum prezentacja: 14 stycznia (czwartek), godz. 18.00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z wybitnym szwajcarskim architektem krajobrazu Güntherem Vogtem, projektantem m.in. otoczenia Tate Modern w Londynie i stadionu Allianz Arena w Monachium. Günther Vogt zaprezentuje makietę otoczenia przyszłego gmachu Muzeum i proponowaną przez siebie koncepcję urządzenia pomniejszonego Placu Defilad oraz Parku Świętokrzyskiego, opowie także o swych najważniejszych realizacjach.

Wstępną koncepcję otoczenia Muzeum Günther Vogt tworzył we współpracy z architektem Christianem Kerezem na etapie konkursu architektonicznego. Prezentowany obecnie projekt jest wynikiem dalszych studiów Vogta nad tym zagadnieniem i jego fascynacji możliwościami, jakie stwarza dla architektów krajobrazu planowane zagospodarowanie otoczenia Pałacu Kultury.

Wobec zbliżającego się rozpoczęcia budowy gmachu Muzeum (ma to nastąpić w 2011 roku), kwestia zaprojektowania jego bezpośredniego sąsiedztwa staje się kolejnym ważnym zadaniem planistycznym. Władze Warszawy zainteresowane są organizacją międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt Placu Defilad w nieodległej przyszłości. Obecny pokaz koncepcji Günthera Vogta ma być zachętą do dyskusji o otoczeniu Muzeum i o oczekiwaniach wobec rozwiązań architektonicznych, które w takim konkursie miałyby zostać wyłonione. Stworzenie przyjaznej przestrzeni w otoczeniu Muzeum, zachęcającej do spędzania tu wolnego czasu, będzie jednym z podstawowych warunków sukcesu nowo powstającej instytucji i na nowo zabudowywanego ścisłego centrum Warszawy

Zobacz także: