Pracownie na bruku?
Rozmowa o ratowaniu historycznych pracowni artystycznych

  • Pracownie na bruku?
    Fot. Pracownia Thorka-Benthal przy ul. Smolnej, stan obecny, fot. dzięki uprzejmości Katy Benthal

Dyskusja wokół zachowania historycznych pracowni artystycznych z udziałem Zespołu ds. pracowni historycznych, artystów, związkowców i mieszkańców.

Jak pomóc wyjątkowym studiom rzeźbiarzy, malarzy, grafików, czy architektów XX w., by nie trafiły na bruk? Wiele unikalnych pracowni, mimo oczywistej wartości kulturowej, przestało już istnieć lub niebawem może zostać zlikwidowanych (kilka lat temu taki los spotkał pracownię Aleksandra Żurakowskiego przy ul. Filtrowej 83). Powodem są m.in. czynniki ekonomiczne, przekształcenia własnościowe lub zmiany statusu użytkowego zajmowanych przez nie lokali czy stan infrastruktury technicznej. W wielu przypadkach zagrożone jest nie tylko istnienie samych miejsc upamiętniających życie i twórczość danego artysty, ale także zgromadzone i przechowywane w jego pracowni prace.

Przy biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków działa Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, warszawskich uczelni artystycznych i humanistycznych, placówek muzealnych oraz reprezentantów organizacji społecznych. Grupę złożoną z szesnastu osób, które społecznie, w oparciu o posiadane doświadczenie oraz wiedzę zawodową, podjęły się trudu opracowywania zasad ochrony, dokumentowania i promowania historycznych pracowni artystycznych oraz ich zasobów stanowiących różnorodny, barwny i bogaty dorobek artystów związanych z Warszawą.

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana dotychczasowa praca Zespołu nad zachowaniem historycznych pracowni artystycznych, jako elementu tożsamości kulturowej Warszawy. Będą też omówione problemy prawno-administracyjne związane z ich dalszym utrzymaniem w celu realizacji projektów artystycznych i kulturalnych. Co zrobić, by najciekawsze warszawskie pracownie historyczne przetrwały?

W spotkaniu wezmą udział:
Michał Krasucki (Stołeczny Konserwator Zabytków), prof. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Wanda Hansen (Związek Polskich Artystów Plastyków), Paulina Florjanowicz (Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN)

Zobacz także: