Poznajmy się lepiej!
Wspólne pilotażowe badanie publiczności

  • Poznajmy się lepiej!
    Publiczność na wystawie „W sercu kraju”, fot. Bartosz Stawiarski

Trzy warszawskie instytucje zajmujące się sztuką współczesną: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej przeprowadzą pierwsze, wspólne badanie publiczności.

Zespół złożony z pracowników tych instytucji, przy wsparciu merytorycznym Kolektywu Badawczego, przygotował dla zwiedzających ankiety do wypełnienia. Pilotażowy projekt trwa do 20 maja 2016 roku.

Cel badania to poznanie naszej publiczności, jej motywacji i opinii o prezentowanych wystawach. Ambicją badaczy jest zaprojektowanie wspólnych działań upowszechniających i promujących sztukę współczesną. Wyniki badań pomogą nam wskazać kierunki rozwoju instytucji, aby podążać za potrzebami publiczności.

Projekt jest wspólną inicjatywą pracowników CSW, MSN i Zachęty. Chcemy współpracować, aby dostosować nasze działania do zmieniających się oczekiwań społecznych.

Ankietę będzie można wypełnić w każdej z trzech instytucji, w specjalnie wyznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczych. Przygotowani ankieterzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości związane z badaniem.
 

Zobacz także: