Poza dyscypliną. Foucaultowska analityka władzy i jej rozwinięcia
Wykład dr. hab. Michała Herera

  • Poza dyscypliną. Foucaultowska analityka władzy i jej rozwinięcia

    fot. B. Stawiarski

Kolejnym listopadowym wydarzeniem w ramach „Marksizmu i sztuki” będzie wykład dr. hab. Michała Herera.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną teoretyczne ramy pewnej aktualnej dyskusji filozoficznej, wywołanej przez Michela Foucaulta i jego analitykę władzy: na ile wciąż żyjemy w „społeczeństwie dyscyplinarnym”, którego nieprześcigniony opis znaleźć można w „Nadzorować i karać”? Czy w miejsce starych urządzeń dyscypliny nie pojawiają się już – jak wskazuje na to choćby Deleuze – nowe, bardziej subtelne, rozproszone i płynne mechanizmy kontroli? Czy zmiany tej nie zapowiada sam Foucault, gdy mówi o „urządzeniach bezpieczeństwa”, służących do zarządzania populacją raczej niż do tresowania jednostek? I wreszcie: jak przemiany te wpisują się w proces mutacji współczesnego kapitalizmu?

Na seminarium spróbujemy wskazać w polu sztuki współczesnej na próby mierzenia się z tym samym problemem. Jak za pomocą środków artystycznych diagnozuje się zmierzch dyscyplinarnego modelu władzy i narodziny nowych jej mechanizmów, bardziej odpowiednich dla kapitalizmu postindustrialnego albo, jak wolą niektórzy, kognitywnego? Jak za pomocą owych środków mobilizować opór wobec tego, co nadchodzi?

Lektury:
Michel Foucault, „Nadzorować i karać”, rozdział „Panoptyzm”, Warszawa 1993.
Michel Foucault, „Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France. 1977–1978”, wykład z 18 stycznia 1978, Warszawa 2010.
Gilles Deleuze, „Postscriptum o społeczeństwach kontroli”, [w:] G. Deleuze, „Negocjacje. 1972–1990”, Wrocław 2007.

Uczestników seminarium prosimy o wybranie dzieł lub działań artystycznych, które posłużą nam jako przykłady do analizy w części seminaryjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z kompletnym programem i opisem całego cyklu spotkań.

Inne wydarzenia z tego cyklu: