Post-komunizm przestrzeni publicznej
WARSZAWA W BUDOWIE 1

Sesja „Postkomunizm przestrzeni publicznej” poświęcona jest wpływowi transformacji społeczno-ekonomicznej na architekturę w krajach byłego Bloku Wschodniego.

Na przykładzie Zachodnich Bałkanów omówione zostaną nieformalne strategie budowania jako dowód żywotności niekontrolowanych procesów zachodzących w społecznej, jak i materialnej tkance regionu. Uczestnicy sesji i warsztatów będą analizować różne aspekty post-socjalistycznego rozwoju miast. Zjawisko „bałkanizacji” przedstawi pracujący w Belgradzie architekt Ivan Kucina.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie wystawom i projektom artystycznym, które odnoszą się do globalnych zjawisk urbanistycznych. Jednym z przykładów jest ostatnie międzynarodowe biennale sztuki w Tiranie (T.I.C.A.B), podczas którego podjęto krytyczną refleksję nad chaotycznym rozwojem albańskiej stolicy, wychodząc z pola sztuk wizualnych w domenę architektury i urbanistyki. Kuratorami sekcji architektonicznej tirańskiego biennale była grupa architektoniczna STEALTH.unlimited. W trakcie sesji przedstawią oni swoje badania nad procesami rozwoju przestrzennego oraz działalnością grup aktywistycznych w miastach Zachodnich Bałkanów.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: