Popołudnie z fotografią
Spotkanie i promocja książek

  • Popołudnie z fotografią
    Anonimowy fotograf jarmarczny, Strzelnica fotograficzna (1951) © zbiory prywatne, Paryż

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na spotkanie z Karoliną Ziębińską-Lewandowską i Clementem Chéroux.

Pretekstem do spotkania i dyskusji na temat fotografii będzie promocja książek tych autorów.

PROGRAM:
16.00-17.00 – Rozmowa Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej i Adama Mazura
17.00-17.15 – przerwa na wino, kawę i rozmowy kuluarowe
17.15-18.30 – Rozmowa Clément Chéroux i Krzysztofa Pijarskiego (w języku angielskim)

Więcej informacji na stronie: www.archeologiafotografii.pl.

 

Clement Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, 2014

Fundacja Archeologia Fotografii przedstawia pierwsze polskie tłumaczenie książki Clémenta Chéroux – jednego z najciekawszych współczesnych kuratorów i krytyków fotografii. W cyklu 7 inspirujących esejów autor opowiada historię jednej z najmniej zbadanych i najbardziej różnorodnych dziedzin fotografii – fotografii użytkowej i nieartystycznej. Clément Chéroux definiuje tę przepastną kategorię, do której zalicza m.in.: „fotografie naukowe, wojskowe i medyczne, zdjęcia etnograficzne, widoki z lotu ptaka, obrazy służące artystom jako dokumenty, architektom jako widoki, ubezpieczycielom jako dowody i tak dalej, lista rozlicznych zastosowań fotografii jest długa. Gdyby fotografie prasowe, modowe i reklamowe nie stanowiły osobnej kategorii, również można by je do tej listy dopisać”. W kolejnych tekstach dowiadujemy się: jak powstawała fotografia spirytystyczna i czemu służyła, w jaki sposób powstał „amator” w fotografii, czemu fotografowie jarmarczni niechętnie przyjmowani byli przez kolegów, co Georges Meliés wiedział o fotograficznych sztuczkach i ile artyzmu jest w pracach Eugene Atgeta?

Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Kultury Ambasady Francji w Polsce w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego BOY-ŻELEŃSKI

Clément Chéroux - jest głównym kuratorem fotografii w Centre Pompidou, historykiem i krytykiem sztuki. Był kuratorem licznych wystaw, w tym Le troisième œil. La photographie et l’occulte (Trzecie oko. Fotografia i okultyzm; Maison européenne de la photographie, 2004); La subversion des images. Surréalisme, photographie, film (Subwersja obrazów. urrealizm, fotografia film; Centre Pompidou, 2009); Shoot! La photographie existentielle (Shoot! Fotografia egzystencjalna; Rencontres d’Arles, 2010); Derrière le rideau. L’esthétique Photomaton (Za zasłoną. Estetyka Photomatonu; Musée de l’Élysée, 2012); Henri Cartier-Bresson (Centre Pompidou, 2014); Paparazzi (Centre Pompidou-Metz, 2014). Clément Chéroux jest też autorem bądź współautorem blisko dwudziestu książek na temat fotografii.

Karolina Ziębińska Lewandowska, "Między dokumentalnością a eksperymentem. Fotografia w polskich czasopismach fotograficznych 1945-1989", wyd. Fundacja Bęc Zmiana i Archeologia Fotografii, 2014

Każdy, kto uprawiał fotografię w czasach PRL czy interesował się nią, wie, jak ważną rolę obok wystaw pełniły czasopisma. Tytuły takie jak „Fotografia” czy „Obscura” pełniły funkcje podobne, jak w literaturze pismo „Literatura na Świecie”, a w filozofii i językoznawstwie „Teksty” – periodyki na bieżąco zapoznające odbiorców z dużą częścią najciekawszych zjawisk rodzimych i zagranicznych w danej dziedzinie.
Bogato ilustrowana książka Karoliny Ziębińskiej-Lewandowskiej, przedstawia najciekawsze zjawiska z zakresu krytyki oraz powojennej fotografii. Autorka omawia zryw awangardowy po zakończeniu wojny, spory o kształt socrealizmu, fotomedializm, zagadnienia abstrakcji w fotografii, niezwykły rozwój reportażu fotograficznego oraz to jak o tych zjawiskach pisano. Publikacja ta wypełnia znaczącą lukę w opracowaniach polskiej historii fotografii czasów PRL.

Karolina Ziębińska-Lewandowska jest kuratorką i historyczką fotografii, przez wiele lat związana z warszawską Zachętą, współzałożycielka i przez pięć lat prezeska fundacji Archeologia Fotografii. Autorka licznych wystaw, w tym: Dokumentaliski. Polskie fotografki XX wieku (Zachęta 2008), Allan Sekula. Polonia i inne opowieści (Zachęta 2011) , Krzysztof Pijarski "JL-KP" (Fotohof, Salzburg 2013), Struktury ciała / Estructuras del Cuerpo, Zbigniew Dłubak (PhotoEspana, Madryt 2013). Jest także autorką bądź współautorką kilkudziesięciu książek na temat fotografii m.in.: "Kronikarki. Fotografie Warszawy 1945-1946" czy "Zbigniew Dłubak. Struktury ciała / Estructuras del cuerpo / Body Structures”. Od marca 2014 jest kuratorką w dziale fotografii w paryskim Centre Pompidou.

Zobacz także: