Po nowym instytucjonalizmie
Grizedale Arts

  • Po nowym instytucjonalizmie
    fot. Polly Braden

Grizedale Arts to trwający już 35 lat radykalny projekt kuratorski, ustanawiający nowy model funkcjonowania instytucji sztuki, z dala – dosłownie i w przenośni – od struktur świata artystycznego.

Od 2007 roku jego centrum stanowi roku gospodarstwo rolne na wzgórzu uprawnym Lawson Park. Prowadzone w nim rezydencje, projekty i wydarzenia artystyczne stawiają sobie za cel angażowanie lokalnej społeczności i podejmowanie przez artystów tematów ważnych dla najbliższego otoczenia Lawson, takich jak ekologia, agroturystyka czy hodowla. Bardziej niż na realizacji artystycznego „produktu” działalność Grizedale Arts koncentruje się na procesie i badaniu kontekstu powstawania sztuki, w założeniu kuratorów mającej prowadzić do lokalnej zmiany społecznej. Wśród artystów, którzy współpracowali z instytucją, są takie nazwiska jak Jeremy Deller, Liam Gillick i tegoroczna laureatka nagrody Turnera Laure Provost.

O działalności Grizedale Arts opowie Adam Sutherland - od 1999 roku dyrektor Grizedale Arts, wcześniej przewodził art.tm - organizacji zajmującej się sztukami wizualnymi z siedzibą na szkockiej wsi. Jest kuratorem projektów off-site, zajmuje się pisaniem i hodowlą świń.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: