Performans w Polsce 1968-1988
Wykład Tomasza Sikorskiego

  • Performans w Polsce 1968-1988

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na bogato ilustrowany wykład Tomasza Sikorskiego „Performans w Polsce 1968-1988”.

Tomasz Sikorski, artysta intermedialny, performer i autor  instalacji przestrzennych przedstawi widzianą z perspektywy osobistej historię polskich i zagranicznych performansów w PRL. Źródłem unikatowych materiałów jest prywatne archiwum Tomasza Sikorskiego oraz zasoby artystów.
 

Tomasz Sikorski

urodził się w 1953 roku w Warszawie. Studiował w latach 1974-79 na Wydziałach Rzeźby i Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta intermedialny, używa różnych środków i technik. W latach 70., jako uczestnik ruchu neoawangardowego w sztuce, realizował prace o charakterze konceptualnym. Zajmował się też filmem oraz fotografią artystyczną i dokumentalną. W latach 80. powstał szereg cyklów malarskich i instalacji malarskich, artysta kontynuował twórczość w zakresie sztuki performansu, wykonywał prace fotograficzne oraz pionierskie graffiti. W latach 90. powstało wiele realizacji o charakterze rzeźbiarsko-architektonicznym. Jest również autorem spektakli multimedialnych, instalacji przestrzennych i environmentów. Autor około 150 wystaw i pokazów indywidualnych. Brał udział w ponad 120 wystawach i prezentacjach zbiorowych. Kurator około 20 wystaw sztuki współczesnej. Autor tekstów o sztuce współczesnej. W latach 1979 - 1987 współprowadził (z Jerzym Onuchem i później z Joanną Kiliszek) Pracownię Dziekanka, interdyscyplinarny ośrodek artystyczno edukacyjny ASP i Akademii Muzycznej w Warszawie. Od roku 2003 jest profesorem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi Pracownię Działań Multimedialnych. Mieszka w Warszawie i w Górach Izerskich.  

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: