Spotkanie z Pedro Cabritą Reisem

  • Spotkanie z Pedro Cabritą Reisem
    Pedro Cabrita Reis, "Rozmowa z Oskarem Hansenem", kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na spotkanie z Pedro Cabritą Reisem, autorem pracy „A conversation with Oscar Hansen” („Rozmowa z Oskarem Hansenem”), która prezentowana jest na wystawie „W niedalekiej przyszłości”.

„Rozmowa z Oskarem Hansenem” jest swoistym hołdem dla wybitnego polskiego architekta, twórcy teorii Formy Otwartej. Reis wykonał betonową kopię jednego z balkonów znajdujących się na osiedlu Słowackiego w Lublinie, które zaprojektował Hansen.

Reis w przewrotny sposób zamroził fragment osiedla Hansena w statycznej rzeźbie, zwanej przez Hansena pejoratywnie „formą zamkniętą”. Tym samym rzeźba ta przeobraziła się w nieoczywisty pomnik pewnej szlachetnej utopijnej idei i niemożliwości jej zmaterializowania. Pierwotnie ta minimalistyczna rzeźba stała w przestrzeni publicznej Lublina (została wykonana w ramach festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej Otwarte Miasto w 2013 roku), a konkretnie w pobliżu kościoła Dominikanów.

Reis, zderzając ideę Hansena z kościołem, egzemplaryczną instytucją „formy zamkniętej”, ujawnił permanentnie istniejący w Polskiej kulturze konflikt pomiędzy ideami modernizacyjnymi dążącymi w kierunku otwierania, aktywizowaniem społeczeństwa a ideami narodowo-religijnymi, opartymi na centralizacji i posłuszeństwie.
 

Pedro Cabrita Reis (ur. 1956 w Lisbonie) to jeden z najważniejszych artystów portugalskich. W swojej twórczości posługuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią, rzeźbą, tworzy także obiekty, instalacje oraz aranżacje przestrzenne. Reis posługuje się przedmiotami gotowymi, takimi jak świetlówki, okna, drzwi, lustra, deski, cegły czy stalowe dźwigary, nadając swoim rzeźbom i instalacjom charakter monumentalny. Jego realizacje potęgują wrażenie nieobecności, znikomości bytowania człowieka, ale jednocześnie pozwalają odnaleźć w rzeczywistości pierwiastki nadnaturalne. Pedro Cabrita Reis reprezentował Portugalię na Biennale w Wenecji w 2003 roku.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: