Park. Twój głos uwzględniono!
Spotkanie w Parku Rzeźby

  • Park. Twój głos uwzględniono!
    fot. Tomasz Kaczor

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do Parku Rzeźby na Bródnie na otwarte spotkanie w ramach letnich rezydencji, których podsumowaniem będzie wystawa finałowa XI rozdziału.

Jedna z grup artystycznych kolektywnie zajmuje się kwestią historii i pamięci roślinności oraz innych istot żywych. Pierwsza z akcji dotyczyć będzie wagi głosu, jaki zabierają ludzie w kwestii przyszłości zieleni Parku Bródnowskiego. Przy użyciu swoich głosów rezydenci przywołają głos innych mieszkańców. Postarają się przypomnieć, że do 19.08 można składać uwagi do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego.

Program XI rozdziału składa się trzech elementów. Pierwszym była Letnia Szkoła w Parku Rzeźby, w której wzięło udział kilkanaście uczestniczek – pracownic lokalnych instytucji (biblioteka, domy kultury, przedszkole), animatorek i aktywistek. Drugim elementem programu są rezydencje zespołów stworzonych przez uczestniczki Letniej Szkoły. Prace zespołów są wspierane przez artystki: Annę Siekierską, Dianę Lelonek, artystę Michała Mioduszewskiego i edukatorkę Katarzynę Witt.

Rezydencje przyjmują formę wielodyscyplinarnych działań na terenie Parku Rzeźby jako uwidoczniony publicznie czas zbierania materiałów do zaplanowanych projektów, czas realizacji ich poszczególnych etapów, a także finalnych efektów. Główne założenie stanowiące parasol ideologiczny wypracowany wspólnie podczas zajęć brzmi: feminizacja przyszłości!

Zespoły odbywające rezydencje obrały tematy: rozkochania w przyrodzie jako sposobu jej wyemancypowania w oczach ludzkich, oddania głosu osobistym historiom bez sztucznego podziału na to co związane z człowiekiem, a co z naturą, na sztukę albo animację, odnalezienia historii budujących poszerzoną przestrzeń kulturową Parku, a także odnalezienia sposobu na uwzględnianie opowieści i samej przyrody w lokalnej polityce i sposobie realizowania programów artystycznych i edukacyjnych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na tym terenie.

Finalnym elementem XI rozdziału będzie wystawa 28 września, która podsumuje rezydencje, zaprezentuje dzieła czterech zespołów oraz otwarty manifest składany przez cały proces tegorocznej edycji Parku Rzeźby – propozycję definicji instytucji wrażliwej, która może przyjąć nazwę ekomuzeum.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: