Pandemia i bezradność architektury

  • (zdjęcie przedstawia kolorowe drabinki i zjeżdżalnię owinięte czarną folią)
    Przestrzenie publiczne w pandemii, fot. Noviki

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wykład Kacpra Kępińskiego w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. „Coś wspólnego".

Wraz z nadejściem pandemii i ograniczeniami w sposobach użytkowania przestrzeni publicznych oraz budynków, zainteresowanie wzbudziły idee architektów, pojawiające się koncepcje „projektowego” rozwiązania problemów, jakie kreuje stan epidemii. Kryzys wymaga jednak działania natychmiastowego, architektura zaś – czasu na konceptualizację i powstawanie. Czy rzeczywiście architekci mają do zaoferowania wartościowe rozwiązania w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji? Czy zmiany zachodzące w przestrzeni na naszych oczach dzieją się wbrew architekturze? Wiedząc, ile wyrzeczeń opinia publiczna jest w stanie zaakceptować w imię walki o zdrowie i życie ludzi, jakie wnioski możemy wyciągać z pandemii w kontekście kolejnego globalnego kryzysu: kryzysu klimatycznego?

Wykład będzie transmitowany na profilu Muzeum na Facebooku. 

Kacper Kępiński

architekt, kurator. Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Architektury), stypendysta rządu francuskiego na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Kieruje działem projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Jest współzałożycielem krakowskiego ruchu miejskiego Przestrzeń-Ludzie-Miasto oraz członkiem Rady Fundacji Instytut Architektury. 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: