Pakt dla kultury. Debata

  • Pakt dla kultury. Debata

    source obywatelekultury.pl

Pakt dla kulturyKonsultacje społeczne debata: 15 lutego (wtorek), godz. 19.00

Uczestnicy:
Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka
prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Piotr Frączak, Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych
Maciej Nowak, Instytut Teatralny
Lidia Makowska, Stowarzyszenie Kultura Miejska
Beata Stasińska, redaktor, wydawca

Pakt dla kultury jest propozycją umowy pomiędzy stroną społeczną i rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Paktu jest znaczące zwiększenie uczestnictwa Polaków w kulturze. Brak szerokiego dostępu do niej jest obecnie jednym z hamulców rozwoju. Przygotowany przez stronę społeczną – ruch Obywateli Kultury – pakt wchodzi w fazę intensywnych konsultacji społecznych. Każdy, kto czuje się obywatelem kultury, może mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziały w debacie na temat Paktu dla Kultury.

Przejdź na stronę Obywateli Kultury, by zapoznać się z treścią Paktu dla kultury