Oskar Hansen – Otwieranie modernizmu

  • Oskar Hansen – Otwieranie modernizmu

OSKAR HANSEN - OTWIERANIE MODERNIZMU to pierwsza międzynarodowa konferencja na temat twórczości Oskara Hansena (1922-2005), architekta, artysty i dydaktyka, związanego z kluczowym dla architektury powojennego modernizmu środowiskiem Team 10.

Gromadząc znakomitych badaczy historii sztuki i architektury, konferencja pozwoli przyjrzeć się na nowo wybranym aspektom działalności Hansena: usytuować jego twórczość w relacji do działalności innych architektów z Europy Środkowo-Wschodniej związanych z Team 10, przeanalizować relację jego projektów urbanistycznych do realiów socjalistycznego państwa, poddać dyskusji projekty łączące architekturę i media oraz, badając jego działalność dydaktyczną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, postawić pytanie o istnienie tzw. tradycji hansenowskiej w sztukach wizualnych.

Konferencja inauguruje projekt badawczy i wystawienniczy realizowany we współpracy z Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i Szkołą Architektury w Bergen. W ramach projektu odbędą się m.in. spotkania poświęcone Oskarowi i Zofii Hansenom, sympozjum i warsztaty architektoniczne oraz ukażą się dwa wydawnictwa (publikacja pokonferencyjna przygotowana we współpracy z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Columbia oraz książka Team 10 East rozwijająca koncepcję zarysowaną podczas jednego z paneli konferencji). Zwieńczeniem projektu będzie wystawa poświęcona twórczości Oskara Hansena w Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), której otwarcie jest zaplanowane na lipiec 2014 roku.

Konferencja została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestnicy konferencji:

Claire Bishop, Tamara Bjažić Klarin, David Crowley, Tomasz Fudala, Jola Gola, Svein Hatløy, Dirk van den Heuvel, Bartomeu Marí, Ákos Moravánszky, Maroje Mrduljaš, Hans Ulrich Obrist, Joan Ockman, Grzegorz Piątek, Eeva-Liisa Pelkonen, Felicity D. Scott, Karol Sienkiewicz, Łukasz Stanek, Andrzej Szczerski, Mark Wasiuta, Axel J. Wieder, Łukasz Wojciechowski.
 

6 CZERWCA (CZWARTEK)

10.00 Otwarcie konferencji
Joanna Mytkowska (dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
Bartomeu Marí (dyrektor MACBA)
Sixten Rahlff (rektor Szkoły Architektury w Bergen)

TEAM 10 EAST

10.30-10.45 Wprowadzenie, moderator: Dirk van den Heuvel, TU Delft
10.45-11.15 Łukasz Stanek, CASVA Washington D.C., Team 10 East
11.20-11.50 Eeva-Liisa Pelkonen, Yale University, Tezy o formie. Oskar Hansen i grupa Le Carré Bleu
11.55-12.25 Ákos Moravánszky, ETH Zürich, Otwierając przestrzeń na Wielką Liczbę. Károly Polónyi na peryferiach
12.30-13.00 Tamara Bjažić Klarin, Chorwackie Muzeum Architektury, Maroje Mrduljaš, Uniwersytet w Zagrzebiu, Jugosławia spotyka Team 10
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-14.30 Przerwa obiadowa

ARCHITEKT I PAŃSTWO

14.30-14.45 Wprowadzenie, moderator: Łukasz Wojciechowski, Jednostka Architektury
14.45-15.15 Joan Ockman, University of Pennsylvania, Forma Otwarta w kontekście Zimnej Wojny
15.20-15.50 Andrzej Szczerski, Uniwersytet Jagielloński, LSC – lub czym jest miasto?
15.55-16.25 Svein Hatloy, Szkoła Architektury w Bergen, Zmagania Formy Otwartej z Wielką Liczbą. Moje nauczanie w Norwegii i Chinach
16.30-17.00 Grzegorz Piątek, Centrum Architektury, Don Kichot PRL-u
17.00-17.30 Dyskusja
18.00-20.00 Rozmowy w Szuminie – pokaz filmu Hansa Ulricha Obrista; film w języku francuskim z napisami angielskimi

7 CZERWCA (PIĄTEK)

ARCHITEKTURA / MEDIA

10.30-10.45 Wprowadzenie, moderator: Bartomeu Mari, MACBA
10.45-11.15 Felicity D. Scott, Columbia University, Przestrzeń uczy
11.20-11.50 Mark Wasiuta, Columbia University, Eksperymentalny system radiowy
11.55-12.25 David Crowley, Royal College of Art, Chodząc z Hansenem
12.30-13.00 Tomasz Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Architekci na marginesie. Wystawiennictwo jako pole działalności architektów w instytucjach sztuki w latach 50. i 60. XX wieku
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-14.30 Przerwa obiadowa

INSTRUMENTY DYDAKTYCZNE

14.30-14.45 Wprowadzenie, moderatorka: Claire Bishop, CUNY
14.45-15.15 Jola Gola, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Dydaktyka Oskara Hansena
15.20-15.50 Karol Sienkiewicz, Vancouver, Testując Formę Otwartą. Idea trwająca przez pokolenia
15.55-16.25 Axel J. Wieder, Arnolfini Museum w Bristolu, Forma Otwarta i film eksperymentalny
16.25-17.30 Dyskusja
17.30 Zamknięcie konferencji

Zobacz także: