Ornament i zbrodnia
Premiera książki Adolfa Loosa

  • Ornament i zbrodnia

Centrum Architektury i Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z okazji pierwszego polskiego wydania zbioru esejów Adolfa Loosa „Ornament i zbrodnia” oraz wykłady Marii Szadkowskiej, kuratorki willi Müllerów w Pradze (siedziby Adolf Loos Study Centre) i Katarzyny Jeżowskiej, kuratorki, doktorantki Royal College of Art i Victoria & Albert Museum.

Wielu powtarza “ornament to zbrodnia”, wielu powołuje się na Loosa, ale prawie nikt go nie czytał. Pierwsza polska publikacja wyboru esejów architekta i publicysty wypełnia dotkliwie odczuwalną lukę. Oryginalne, prowokacyjne eseje żarliwego krytyka eklektycznej stylistyki przełomu wieków położyły fundament pod modernistyczny przewrót w architekturze i choć często dotyczą wydarzeń sprzed około stu lat, brzmią dziś bardzo aktualnie: wezwanie do kierowania się rzeczywistymi potrzebami, a nie powierzchownymi aspiracjami, eksponowania natury materiałów i technologii, ekonomicznego i celowego podejścia do architektury.

Edycja Centrum Architektury obejmuje 30 najciekawszych tekstów dotyczących nie tylko wąsko pojmowanej architektury, ale także projektowania wnętrz i przedmiotów codziennego użytku, stylu życia oraz etyki i odpowiedzialności projektantów wobec swoich odbiorców.

Książka ukazała się w serii wydawniczej Fundamenty, w której publikowane są najważniejsze teksty dotyczące architektury, nie tłumaczone dotychczas na język polski lub nie wznawiane od dłuższego czasu.

Zobacz także: