Oprowadzanie gościnne po wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”
Prowadzenie: Jan Stanisław Wojciechowski

  • Oprowadzanie gościnne po wystawie \

    fot. Bartosz Stawiarski

Niedzielne oprowadzania po wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” prowadzą gościnnie osoby, które w swojej działalności odnosiły się lub odnoszą do twórczości Hansenów.

Spotkanie poprowadzi Jan Stanisław Wojciechowski, kulturoznawca, krytyk sztuki, artysta, który poznał Oskara Hansena podczas studiów na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zaproszeni goście podczas oprowadzania skupią się na wybranych fragmentach lub aspektach wystawy, opowiadając o niej z perspektywy własnych doświadczeń. Po udziale w oprowadzaniu zachęcamy do samodzielnego zwiedzenia pozostałej części wystawy.

Dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

kulturoznawca (specjalista zarządzania kulturą, kurator wystaw), krytyk sztuki, artysta, pracuje na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1990-1996 dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, do roku 2015 członek Rady Programowej CRP (w latach 2005-2008 jej przewodniczący). W latach 1996-2001 dyrektor Instytutu Kultury MKiDN. W latach 2000-2014 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2012 profesor UKSW, kierownik Katedry Antropologii Kulturowej. Organizuje wystawy, realizuje zbiorowe projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, muzeach i galeriach sztuki. Kurator takich m.in. wystaw jak: CDN pod mostem Poniatowskiego w Warszawie (1977), Nowoczesna rzeźba polska, CRP w Orońsku (1992), Sztuka III RP, CRP (2003). Rzeźbi, tworzy instalacje przestrzenne, fotografie i filmy. Pisze i wykłada na temat współczesnej kultury artystycznej w kontekście problemów zarządzania i polityki kulturalnej. Autor takich książek m.in.: "Współczesne życie artystyczne - zagadnienia wybrane", Instytut Kultury, Warszawa 1987, "Postmodernistyczna kultura sztuk pięknych", Instytut Kultury, Warszawa 1995, "Kultura i polityki", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004, "Władze widzenia", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: