Oprowadzanie filozoficzne o zmierzchu
po wystawie „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”

  • Oprowadzanie filozoficzne o zmierzchu

    fot. Kuba Mozolewski
  • Oprowadzanie filozoficzne o zmierzchu

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ostatnie i podsumowujące spotkanie w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych po wystawie „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego poszukania odpowiedzi na pytania, jakie tematy do dyskusji sprowokowała wystawa? Czy wystawa wzbudziła jakieś kontrowersje?

Hegel stwierdził, że sowa Minerwy wylatuje zawsze o zmierzchu (nigdy o świcie). Metafora ta oznacza, że rozumienie i mądrość przychodzą dopiero na końcu dnia. Pewne kwestie stają się wyraźne, gdy zaczyna zmierzchać, gdyż jest to czas sowy – symbolu mądrości. Zakończenie wystawy „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” stanowi doskonałą okazję do tego, aby przyjrzeć się retrospektywnie przemyśleniom, które zostały sprowokowane przez dzieła sztuki przy okazji oprowadzań filozoficznych. Podczas ostatniego oprowadzania w horyzoncie pytań filozoficznych poruszymy następujące zagadnienia: czym jest faszyzm? Jak zrozumieć zagładę? Czy dzieło sztuki może stanowić środek walki politycznej? Czym jest ideologia w kontekście faszyzmu i komunizmu?

Głównym celem oprowadzania będzie zapoznanie gości z aktualną wystawą, który zostanie zrealizowany w horyzoncie filozoficznym. Spotkania w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych mają być okazją do poszukiwania tego, co wspólne dla sztuki i filozofii, dzieła mają prowokować do zadawania filozoficznych pytań, a teoretyczne myśli mają zostać ukonkretnione dzięki poszczególnym dziełom sztuki.

Między sztuką a filozofią nie ma ostrej granicy, dziedziny te przenikają się, obie pomagają nam lepiej rozumieć świat, innych i nas samych. Zarówno sztuka jak i filozofia zadają nam pytania, prowokując do poszukiwania odpowiedzi, jednak różnica leży w medium – sztuka posługuje się wizualnością i doświadczeniem, natomiast filozofia jest sferą pojęć i dyskursywnego języka.

Wysiłek filozofowania trafnie wyraża metafora drogi, podejmowanie myślenia jest nieprzewidywalne, czasami pewne ścieżki prowadzą nas do pięknych widoków, a czasami pewne drogi okazują się ślepe. Żywiołem filozofii jest rozmowa, dlatego postaramy się uniknąć formy wykładu, a skupimy się na dialogowaniu. Zapraszamy do wspólnej podróży, której kierunek będzie zależał również od Państwa!
 

Adrian Krupa, miłośnik filozofii zafascynowany światem sztuki współczesnej, który szuka związków między sztuką a filozofią w celu lepszego rozumienia świata i nas samych. Adrian pracuje jako opiekun publiczności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz jest doktorantem w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fenomenologii, filozofii hermeneutycznej i estetyki.

Bernard Wnuk, student MISH UW. Interesuje się sztuką polską po 1945, performance i XX w. francuską filozofią.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: