Otwarte pole wyobraźni
Open call na minirezydencje w Parku Rzeźby na Bródnie

  • Otwarte pole wyobraźni

    Fot. Wojtek Radwański

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w otwartym naborze na minirezydencje w Parku Rzeźby na Bródnie.

„Otwarte pole wyobraźni” to program minirezydencji skierowany do artystek i artystów, praktyczek i praktyków, badaczek i badaczy, grup, kolektywów, organizacji pozarządowych.

Minirezydencjami stwarzamy przestrzeń dla działań tworzących i sprawdzających scenariusze/wzory/modele funkcjonowania instytucji sztuki i kultury w rzeczywistości nękanej przez kryzysy i ich skutki. Punktem wyjścia dla powstających scenariuszy chcemy uczynić Park Rzeźby na Bródnie, wieloletni projekt prowadzony przez instytucję publiczną w konkretnym środowisku społecznym i przyrody.

Planujemy realizację 4 rezydencji w okresie od połowy lipca do końca września 2020 roku. Na każdą rezydencję przeznaczymy stypendium w wysokości 5 tys. zł brutto (zawierające wynagrodzenie oraz budżet produkcyjny). Przewidywany czas na realizację jednej rezydencji to od 2 do 4 tygodni.

Wyboru czworga rezydentów/rezydentek dokona Rada Programowa Parku Rzeźby na Bródnie, w skład której wchodzą: Paweł Althamer, Sebastian Cichocki, Iza Kaszyńska, Szymon Maliborski – kuratorzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Magdalena Anyszewska – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dzielnicy Targówek, Liliana Lach – przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dzielnicy Targówek, Aneta Nowakowska – kierowniczka Czytelni Naukowej nr I dzielnicy Targówek, Katarzyna Patrzyczna – dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego.

Projekt finansuje m.st. Warszawa

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Program minirezydencji jest zaproszeniem do kreślenia scenariuszy funkcjonowania instytucji kultury i sztuki, które adaptują się do zmieniającej się rzeczywistości. Stawiamy w nim pytania o to, jaka jest przyszłość instytucji kultury, jakie powinny one obrać sposoby działania, z kim i jak pracować?

Biznes, jaki znamy; sztuka, jaką znamy; instytucja, jaką znamy, czy wreszcie polityka kulturalna, jaką znamy, mogą nie wytrzymać biegu zdarzeń i kryzysów, które albo wydarzają się już teraz, albo są kwestią nieodległego jutra.

Rezydencje będą odbywać się w Parku Rzeźby na Bródnie – miejscu, którego sposób funkcjonowania jako filii instytucji sztuki sam w sobie stanowi jedną z propozycji scenariusza nowej teraźniejszości (więcej o Parku Rzeźby). Zapraszamy do nakładania na ten szablon kolejnych, realnych, a także z pozoru nierealnych pomysłów.

Chcemy, aby rezydencje miały charakter procesu, zapewniały czas i miejsce do tworzenia, do otwartych badań. Ważne jest dla nas, aby praca w ramach rezydencji uwzględniała dziedzictwo Parku Rzeźby, które rozumiemy jako współpracę z mieszkańcami i mieszkankami osiedla, lokalnymi, sąsiadującymi z Parkiem Rzeźby instytucjami, jako wrażliwość na otoczenie przyrodnicze.

Miejscem rezydencji jest cały Park Rzeźby na Bródnie, konkretne zakotwiczenie oferuje zaś Domek Herbaciany, który zostanie oddany pod opiekę rezydentom i rezydentkom.

Rezydencja nie wymaga od uczestników stałego pobytu w Parku Rzeźby. Jesteśmy otwarci na różnorodne formy obecności i sposoby pracy, choć zależy nam, aby nie była to rezydencja realizowana on-line. Rezultaty pracy (np. dyskusja, prezentacja procesu, prac, etc.) powinny zostać zaprezentowane w przestrzeni parku, w sposób uzgodniony wspólnie z organizatorami. Po zakończeniu cyklu rezydencji opublikujemy na stronie park.artmuseum.pl podsumowanie działań, które odbyły się na Bródnie.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

Prosimy o wypełnienie formularza online dostępnego online TUTAJ. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, który znajduje się TUTAJ oraz zgodą na przetwarzanie danych dostępną TUTAJ.

DATY

Na zgłoszenia czekamy do 6 lipca 2020, do godziny 23:59. Wyniki naboru ogłosimy najpóźniej 13 lipca 2020 roku.


Rada Programowa Parku Rzeźby na Bródnie

Rada Programowa Parku Rzeźby jest ważną koalicją reprezentującą głos lokalnych instytucji społeczno-kulturalnych, mieszkańców, jak również przedstawiciel dzielnicy. Konsultujemy z nią projekty przygotowywane przez Muzeum w przestrzeni parku. Jej głos doradczy wspomaga nasze działania społeczno-artystyczne i pozwala na lepszą komunikację z lokalną społecznością.

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
Cykl Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII Otwarte pole dla wyobraźni Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
16:00 Spacer Miasto i miejsca dla roślinSpacer z Akademią Rzeczników Zmian Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
Cykl Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XIIIBródno. Instrukcja obsługi Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
Cykl Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XIVCo mówi Park Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Spotkanie Gimnastyka w ParkuRzeźby na Bródnie Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Spotkanie Gimnastyka w ParkuRzeźby na Bródnie Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Spotkanie Gimnastyka w ParkuRzeźby na Bródnie Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
Cykl Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XVSztuka na świeżym powietrzu! Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
13:00 Piknik Białoruski piknik “Spatkajmsia”Беларускі пікнік “Спаткаемся” Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa