„O Architekturze. Szkice pisane i rysowane”
Spotkanie wokół książki prof. Sławomira Gzella

  • „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane”

    rys. Sławomir Gzell

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Wydawnictwo Blue Bird zapraszają na spotkanie z autorem książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” prof. Sławomirem Gzellem. Ze swadą i humorem o architekturze pisanej dużą literą opowie autor podczas rozmowy z Grzegorzem Piątkiem z Fundacji Centrum Architektury.

Książka Sławomira Gzella „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest zbiorem esejów o różnorodnych aspektach projektowania architektury i patrzenia na nią. Autor, mając na celu wyjaśnienie, czym dla niego jest tytułowa architektura, nie podaje prostych definicji. Jak sam pisze na początku książki: ”Nie starajmy się być zbytnio odkrywczy: istotę architektury stanowi coś, czego nigdy chyba nie będziemy umieli nazwać. A skoro ciągle zmagamy się ze zrozumieniem jakiegoś pojęcia, z jego definicją, to znaczy, że ciągle jej nie ma. Ciągle bowiem nie jesteśmy zadowoleni ze słów, jakimi nazwać chcemy Nienazwane – jest więc ono może po prostu Nienazywalne”.

Sławomir Gzell zaprasza czytelnika do sformułowania własnej opinii o tym. Zmieniając punkty widzenia, tematy, podaje mnóstwo faktów opisując je dość subiektywnie. Można powiedzieć, że myli tropy. Jako doświadczony dydaktyk – profesor architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej – wie, że większą wartość ma samodzielne dojście do prawdy, niż podanie jej w ostatecznej i niepodważalnej wersji. Tej zresztą w architekturze jako sztuce nie ma i być nie może.

Tekstom towarzyszą autorskie rysunki. Pospiesznie wykonywane szkice, służą zapisaniu myśli, jakie pojawiają się, gdy coś jest warte zapamiętania. Niektóre są związane z tekstem, któremu towarzyszą, ale to nie jest ich najważniejsza rola. Ilustrują one zakres zainteresowań autora i pod tym kątem warto im się przyjrzeć.

Książka została wydana z okazji setnej rocznicy powstania Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Zobacz także: