O analogiach wyzysku
Spotkanie promocyjne ekokrytycznego numeru „Rity Baum”

  • O analogiach wyzysku

    Fragment okładki 42. numeru wrocławskiego kwartalnika „Rity Baum”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Etyczne oraz redakcja kwartalnika „Wakat” zapraszają na spotkanie z dr hab. Marcinem Czerwińskim wokół najnowszego, 42. numeru wrocławskiego kwartalnika „Rity Baum”.

Najnowszy numer czasopisma oscyluje pomiędzy ekokrytyką i bioartem, podejmuje temat zwierząt i roślin w obu perspektywach. Czy kategorie zniewolenia i wyzwolenia daje się sensownie odnieść do obu królestw? Jakie są podobieństwa pomiędzy wyzyskiem zwierząt i ludzi? W jaki sposób dzieła kultury mogą pomóc przełożyć „tragedię miliona” na „milion tragedii”, aby odzyskać jednostkowość masowych ofiar?

Gościem specjalnym spotkania będzie Marcin Czerwiński – literaturoznawca (Uniwersytet Wrocławski). Autor książek „Smutek labiryntu. Gnoza i literatura” (2013) oraz „Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym” (2014). Redaktor „Od antropozofii po Schulza. Współczesne paradygmaty gnozy” (2016). Założyciel i redaktor kwartalnika „Rita Baum”.

Spotkanie poprowadzi Dariusz Gzyra – działacz społeczny, doktorant w IFiS UP w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego i Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (Uniwersytet Śląski). Redaktor naukowy działu „Etyka praw zwierząt” rocznika „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: