Nowoczesny folklor
Oprowadza Łukasz Ronduda

  • Nowoczesny folklor
    Gra terenowa w Kurówku, maj 2014, fot. Akademia Fotografii

Kolejne oprowadzanie z cyklu „Zbliżenie” będzie dotyczyć nowoczesnego folkloru i społecznego kontekstu „nurtu wiejskiego” w polskiej sztuce nowoczesnej.

„Nurt wiejski” obecny na wystawie „Co widać” koresponduje z przypadającą w tym roku 150. rocznicą zniesienia pańszczyzny w Polsce, całkowicie niemal przemilczaną przez instytucje państwowe i mainsteamowe media. Tą swoistą amnezję filozof kultury Andrzej Leder tłumaczy faktem wyparcia ze świadomości przez współczesne mieszczaństwo swoich własnych korzeni - tkwiących w niepodmiotowej, „prześnionej” rewolucji lat 1939 - 1953, wiążącej się z awansem chłopstwa zajmującego puste miejsca po innych, eksterminowanych przez nazistów i komunistów, klasach społecznych.

Czy „nurt wiejski” jest próbą realnego spojrzenia na własną tożsamość, odrzucając szlachecko-niepodległościone schematy? Czy też tylko reakcją na postępującą elitaryzację i globalizację świata sztuki?

Zobacz także: