Narracje: Widokówki
Wykład prof. Rosalyn Deutsche

  • Narracje: Widokówki

    Olga Czernyszewa, \"Bez tytułu (Ludzie siedzący w parku na ławce, pomnik w tle)\", 2009

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na czwarte spotkanie realizowane w ramach współpracy z kwartalnikiem „Widok” – wykład prof. Rosalyn Deutsche.

Wykład „Un-War: An Aesthetic Sketch”, zorganizowany został przy wsparciu programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Towarzyszyć mu będzie dyskusja, podczas której Luiza Nader oraz Magda Szcześniak rozmawiać będą z Rosalyn Deutsche o skuteczności sztuki w przestrzeni publicznej oraz etycznych zobowiązaniach sztuki.

W wydanej w 2012 roku książce „Obalenie wojen” (MOCAK, 2013) Krzysztof Wodiczko postuluje stworzenie Światowego Instytutu na rzecz Obalenia Wojen – instytucji, która mieściłaby się w stworzonej do tego celu konstrukcji architektonicznej, obudowującej paryski Łuk Triumfalny. Według Wodiczki w obliczu ciągle powracających konfliktów wojennych niezbędne jest działanie w skali globalnej, którego celem byłoby rozbrojenie kultury wojny, przenikającej współczesne instytucje państwowe, przestrzeń publiczną, krążące teksty i obrazy.

Cel obalenia wojny jest często odrzucany jako szalona fantazja, oderwana od realnych warunków politycznych. Jednak Wodiczko niezłomnie dąży do wiecznego pokoju. Projekt artystyczny Łuk Triumfalny: Światowy Instytut na Rzecz Obalenia Wojen wychodzi z założenia, że obalenie wojen jest naszą osobistą odpowiedzialnością, ponieważ, jak uczy psychoanaliza, wojna kryje się w nieświadomości. Właśnie dlatego, że charakteryzuje nas wojowniczość, ustanowienie świata pozbawionego przemocy wymaga stworzenia międzynarodowych instytucji pokojowych. Projekt Wodiczki stanowi estetyczną i polityczną próbę wypracowania formy takiej instytucji, formy dostosowującej kosmopolityczną tradycję do naszych czasów.

Rosalyn Deutsche

Historyczka sztuki, wykładowczyni sztuki nowoczesnej i współczesnej na Barnard College, Columbia University. Zajmuje się sztuką i urbanistyką, sztuką w przestrzeni publicznej, związkami sztuki i wojny oraz feministycznymi teoriami podmiotowości i ich związkiem z reprezentacją. Jej teksty ukazały się w wielu katalogach wystaw i zbiorach tekstów oraz w pismach takich jak Grey Room, October, Artforum, Art in America, Texte zur Kunst, Society and Space, Annals of the Association of American Geographers i Assemblage. Jest wykładowczynią Whitney Museum Independent Study Program. W maju 2009 roku została zaproszona do wygłoszenia cyklu wykładów Wellek Library Lectures w Critical Theory Institute, University of California, Irvine. Deutsche jest autorką książek "Evictions: Art and Spatial Politics" (1996) oraz "Hiroshima After Iraq: Three Studies in Art and War" (2010).

Luiza Nader

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania koncentrują się na sztuce awangardowej i neoawangardowej, relacjach pamięci i archiwum, psychoanalizie, teorii afektów i historycznej narracji. Autorka książki "Konceptualizm w PRL" (Warszawa 2009). Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą cyklowi kolaży "Moim przyjaciołom Żydom" Władysława Strzemińskiego.

Magda Szcześniak

Doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”. Zajmuje się polską transformacją, kulturą wizualną, teorią queer. Przygotowuje doktorat na temat wizualnego konstruowania tożsamości w kulturze polskiej po 1989 roku.

Inne wydarzenia z tego cyklu: