Na tropie planów placu Centralnego
Rodzinna gra terenowa

  • Na tropie planów placu Centralnego

    fot. Wojtek Radwański

Przy placu Defilad jest wiele miejsc, gdzie kwitnie życie kulturalne.

Warszawiacy odwiedzają tutejsze teatry, przychodzą na koncerty i spotkania. Nic dziwnego, że pojawił się pomysł, żeby powstał tu szczególny zakątek - plac Centralny, wspólna inicjatywa instytucji kultury skupionych w okolicy. Powstawały plany i projekty. Wszyscy zgadzali się, że to wartościowe działanie. Kiedy już wydawało się, że jest co świętować… plany w tajemniczych okolicznościach zaginęły. Czy zagubił je nieuważny pracownik którejś z instytucji? A może ktoś je skradł, żeby uniemożliwić ich realizację? Ta zagadka nie może pozostać nierozwiązana!

Podczas gry uczestnicy przeprowadzą śledztwo, podczas którego odzyskają zaginione projekty. Tropy będą prowadzić przez siedziby organizacji kultury. Konieczne będzie zebranie wywiadu z ich pracownikami oraz pracowite poszukiwanie śladów i wskazówek. Gracze będą musieli wykazać się szybkim myśleniem, kreatywnością, zdolnościami komunikacyjnymi i ogromną spostrzegawczością. Na podstawie pozyskanych informacji będą musieli zrekonstruować plany placu.

Śledztwo będzie stanowić okazję do poznania specyfiki działania poszczególnych organizacji oraz refleksji o uczestnictwie w kulturze. Uczestnicy, wykonując zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, dowiedzą się więcej na temat kierowanej do nich oferty kulturalnej oraz tego, co jeszcze będzie na nich czekać w przyszłości na placu Centralnym.

Scenariusz gry
Filip Makowiecki (Games Development) www.gamesdevelopment.pl

Koordynacja
Marta Skowrońska-Markiewicz 
 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem rodzinnej gry terenowej „Na tropie planów Placu Centralnego” (zwanej dalej Grą) są Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Pańska 3, 00-124 Warszawa) i Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28–42, 00–272 Warszawa), organizatorzy festiwalu Warszawa w budowie 9.
2. Partnerami Gry są:
 a) Bar Studio, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
 b) Cafe Kulturalna, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
 c) Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
 d) Teatr Lalka, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
 e) Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 f) TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa.
3. Organizator udziela informacji związanych z Grą przez adres e-mail zapisy@artmuseum.pl.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

1. Udział w Grze jest bezpłatny.
2. W Grze mogą brać udział zespoły składające się z od 2 do 6 osób, wśród których jest co najmniej jedna osoba dorosła i co najmniej jedno dziecko w wieku 5–13 lat.
3. Zgłoszenia zespołów mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Osoba zgłaszająca zespół bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie pozostałych członków zespołu.
5. Zgłoszenia przyjmowane są:
 a) drogą elektroniczną do piątku 22 września 2017 r. do godziny 20.00 poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie https://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/na-tropie-planow-placu-centralnego-rodzinna-gra-terenowa-dla,
b) w sobotę 23 września 2017 r. w godzinach 11.30-13.00 na punkcie startowym gry w miarę dostępności wolnych miejsc.
6. Zgłoszenie zespołu powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres e mail osoby zgłaszającej.
7. Poprzez rejestrację w Grze uczestnicy wyrażają zgodę na:
 a) wzięcie udziału w Grze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników Gry w zakresie niezbędnym dla jej przeprowadzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883),
 c) publikację przez Organizatorów wizerunku uczestników w dokumentacji fotograficznej i filmowej Gry,
 d) opublikowanie na łamach stron internetowych organizatora i partnerów oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestników.
8. W Grze obowiązuje limit 20 zespołów. W wypadku dużego zainteresowania Organizator może zadecydować o zwiększeniu limitu.

§ 3. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 23 września 2016 r. w godzinach 12:00-16:00.
2. Punkt startowy i końcowy Gry mieści się w Kiosku Lustrzanym umiejscowionym na Placu Centralnym naprzeciwko wejścia do Pałacu Kultury i Nauki od strony ulicy Marszałkowskiej, w pobliżu Trybuny Honorowej.
W punkcie startowym zespoły biorące udział w grze otrzymują mapę oraz kartę gry.
3. Zadaniem zespołów jest odwiedzenie punktów Gry znajdujących się na Placu Centralnym oraz w siedzibach partnerów Gry w budynku Pałacu Kultury i Nauki.
4. Uczestnicy samodzielnie decydują o kolejności odwiedzania poszczególnych punktów.
5. Lokalizacja punktów jest jawna i została oznaczona na mapie otrzymywanej przez uczestników na punkcie startowym gry.
6. W poszczególnych punktach zespoły wykonują przewidziane przez Organizatorów zadania. Ich treść przedstawiana jest po odwiedzeniu punktu Gry.
7. Wykonanie zadań jest potwierdzane przez animatorów obsługujących punkty gry odpowiednim zapisem w karcie gry.
8. Zespoły w trakcie trwania Gry działają samodzielnie.
9. Działanie na niekorzyść innych zespołów biorących udział w Grze oznacza dyskwalifikację.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania uczestników Gry wykraczające poza zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i polecenia wydawane przez obsługę punktów Gry.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody


1. Zwycięzcami Gry zostają zespoły, które wykonają co najmniej 5 spośród 9 zadań w punktach gry i dostarczą wypełnioną kartę gry do punktu startowego gry.
2. Spośród zwycięzców Gry zostaną wylosowane zespoły, które otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora oraz partnerów gry.
3. Każde zadanie wykonane przez zespół zwiększa szansę na zdobycie nagrody.
4. Informacje o nagrodach zostaną umieszczone na profilu festiwalu Warszawa w Budowie na Facebooku: https://www.facebook.com/festiwalwarszawawbudowie/.
5. Nagrodzone drużyny otrzymają również informację na adres e-mail podany w zgłoszeniu zespołu.
6. Nagrody można odbierać przez okres 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników w siedzibie Organizatora przy ulicy Pańskiej 3 w Warszawie.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Gry jest zamieszczony na stronie internetowej https://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/na-tropie-planow-placu-centralnego-rodzinna-gra-terenowa-dla/2.
2. W kwestiach dotyczących Gry nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani e-mailem na adres wskazany podczas rejestracji.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z Regulaminie z ważnych przyczyn.

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
16:00 Spacer Plac niezaistniały. Niezrealizowane wizje zagospodarowania placu Defilad 1952–2017Spacer varsavianistyczny plac Defilad
plac Defilad 1, Warszawa
18:00 Spacer Otoczenie Pałacu Kultury: ściana wschodnia - interpretacje centrum w XX wiekuSpacer varsavianistyczny plac Defilad
plac Defilad 1, Warszawa
18:00 Film Last Exit AlexanderplatzProjekcja filmowa Kino Muzeum Warszawy
rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa
18:00 Spacer Otoczenie Pałacu Kultury: ściana południowa - miasto epoki przemysłowejSpacer varsavianistyczny plac Defilad
plac Defilad 1, Warszawa
14:00 W przestrzeni publicznej Instrukcja obsługi placuAkcja animacyjno-performatywna plac Defilad
plac Defilad 1, Warszawa
13:00 Otwarcie Otwarcie wystawy „Plac Defilad: krok do przodu” Galeria Studio
Plac Defilad 1, Warszawa
14:00 Spacer Plac-Pałac. Spacer z architektemSpacer po Pałacu Kultury i Nauki Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa
15:00 Warsztaty Centralny Plac Kobiet: czy w przestrzeni miasta jest miejsce na nasze potrzeby?Warsztaty z cyklu “Plac Defilad jest kobietą” Cafe Kulturalna
plac Defilad 1, Warszawa
16:00 Oprowadzania Oprowadzanie kuratorskiepo wystawie „Plac Defilad: krok do przodu” Galeria Studio
Plac Defilad 1, Warszawa