My też mamy już przeszłość: Guy Debord i historia jako pole bitwy
Dyskusja wokół książki Pawła Mościckiego

  • My też mamy już przeszłość: Guy Debord i historia jako pole bitwy

    okładka książki

Czy doświadczenie przemijania może stać się źródłem praktyki oporu? To pytanie stanowi punkt wyjścia dla książki “My też mamy już przeszłość”, której głównym bohaterem jest Guy Debord — francuski pisarz, filmowiec, filozof i strateg, jeden z członków-założycieli Międzynarodówki Sytuacjonistycznej. 

Podczas dyskusji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej z intelektualną spuścizną Deborda zmierzą się autor książki – Paweł Mościcki, Adam Lipszyc oraz Jakub Majmurek.

“My też mamy już przeszłość” ukazuje czas i historię jako pole konfliktu politycznego, prawdziwej wojny na obrazy, słowa, cytaty i gesty, jaką Debord wypowiedział otaczającemu go „społeczeństwu spektaklu”. Paweł Mościcki próbuje wydobyć z analiz jego myśli i działalności rozmaite figury doświadczenia historycznego oraz formy przeżywania czasu zawierające w sobie polemiczny ładunek i utopijną obietnicę.

Oprócz teoretycznych rozważań poświęconych nieodwracalności czasu znaleźć tu można również refleksje o nocnych wędrówkach przez miasto i tworzonych na tej podstawie mapach, o płynności czasu i jego bezpowrotnym traceniu, rewolucji i pogodzie, cytowaniu i wspominaniu, przyjaźni i przypadku. 

Fragmenty książki na stronie: issuu.com/beczmiana

Adam Lipszyc - polski tłumacz, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk, badacz twórczości Waltera Benjamina.

Jakub Majmurek - filmoznawca, eseista, publicysta. Współautor wielu książek filmowych m. in. „Nie chcę spać sam. Kino Tsai-Ming Lianga”, „Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim”, „Kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna” czy „Corpus delicti” (razem z Kubą Mikurdą i Kubą Woynarowskim).

Paweł Mościcki - filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autor książek “Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej”, “Godard. Pasaże”, “Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena”.

Zobacz także: