Powiększenie #1
Museum of Arte Útil

  • Powiększenie #1
    Jedna prac z achiwów Museum of Arte Útil użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy Robiąc Użytek, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Powiększenie” dotyczy Museum of Arte Útil (Muzeum Sztuki Użytecznej), prezentowanego na wystawie „Robiąc użytek”. Muzeum powstało z inicjatywy kubańskiej artystki i aktywistki Tanii Bruguery jako projekt badawczy i wystawienniczy zrealizowany w 2013 roku w Van Abbemuseum w Eindhoven.

Trzonem Museum of Arte Útil jest stale rozbudowywana baza danych na temat historycznych i współczesnych praktyk artystycznych, wywołujących społeczną zmianę. Baza została udostępniona online i była wielokrotnie „aktywowana” za pomocą wystaw, warsztatów i dyskusji. Według Tanii Bruguery Arte Útil (sztuka użyteczna) to zbiór praktyk artystycznych, które m.in.: „mają praktyczne i dobroczynne skutki dla użytkowników, stanowią wyzwanie dla systemu, w ramach którego funkcjonują, koncentrują się bardziej na «teraz» niż «tu», zastępują autorów inicjatorami, a widzów – użytkownikami”.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o głównych założeniach Muzeum, jego modelu funkcjonowania oraz wybranych przykładach z jego kolekcji. Będzie także punktem wyjścia do dalszej pracy nad kolekcją Museum of Arte Útil, która w trakcie wystawy „Robiąc użytek” ma zostać rozszerzona o przykłady praktyk z Europy Środkowo-Wschodniej. Do udziału w grupie odpowiedzialnej za rozszerzenie kolekcji zaproszeni są wszyscy zainteresowani historią i dalszym rozwojem sztuki użytecznej.

Spotkanie poprowadzą: Sebastian Cichocki, Meagan Down, Szymon Maliborski, Kuba Szreder

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: