Mówione herstorie sztuki
Wykład Zofii Reznik

  • Mówione herstorie sztuki
    Fragment widoku wystawy. Fot. Vasilis Flouris, dzięki uprzejmości Galerii Studio

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Galerią Studio zapraszają na spotkanie w ramach wystawy „Ewa Partum. Moja galeria jest ideą. Archiwum Galerii Adres”.

Spotkanie problematyzuje status historii mówionej jako źródła historycznego oraz przybliża możliwe sposoby jej wytwarzania w kontekście sztuki kobiet. Zofia Reznik wykorzystuje metodę historii mówionej koncentrując się na mikronarracjach sztuki i codzienności w Polsce lat 70. XX wieku. Jej badania dotyczą regionu Dolnego Śląska. Badaczka zadaje pytanie, dlaczego – mimo kilku wyjątków – tak niewiele znamy artystek aktywnych w tamtym okresie i dlaczego, mimo ówczesnej pięćdziesięcioprocentowej feminizacji studiów artystycznych, zaledwie jedna piąta osób na stanowisku profesora wrocławskiej uczelni artystycznej jest płci żeńskiej. Projekt jest z jednej strony badaniem sytuacji artystek w kontekście historycznym, a z drugiej wytwarzaniem źródeł – feministyczną próbą odzyskania pamięci o sztuce i archiwizacją niematerialnego dziedzictwa kultury.

Wykład Zofii Reznik, „Mówione herstorie sztuki”, połączony będzie z dyskusją panelową z udziałem wykładowców warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Luizy Nader, Waldemara Baraniewskiego, Piotra Słodkowskiego oraz Magdaleny Drągowskiej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Spotkanie stanowi część zajęć „Historie mówione nowoczesności” prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa „Ewa Partum. Moja galeria jest ideą. Archiwum Galerii Adres”. Kuratorki: Karolina Majewska-Güde, Berenika Partum. Wystawa czynna do 2 czerwca 2019.

Zofia Reznik

badaczka sztuki, kuratorka, animatorka kulturalna i nauczycielka akademicka. Zajmuje się sztuką współczesną, pamięciologią, herstorią i historią mówioną, psychogeografią oraz nowymi mediami. Angażuje się w kolektywne działania artystyczne i społeczne, wspiera niezależny obieg kultury. Ukończyła MISH na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała na podyplomowych GenderStudies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Obecnie doktorantka na historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod opieką prof. Anny Markowskiej przygotowuje rozprawę poświęconą mikronarracjom o twórczości artystek lat 70. aktywnych na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych. Jest kierowniczką projektu badawczego “Sztuka wrocławskich artystek lat 70. XX w. w świetle ich mikronarracji”, na który w 2018 r. uzyskała grant NCN (2017/27/N/HS2/02476). Związana m.in. z Gangiem Delfinów, Grupą Roboczą Archiwum Społecznego, F/M Festiwalem i Zlotem Młodych Badaczy Kultury, a wcześniej Kolektywem Falanster. Prowadzi Fundację Wersja, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Zobacz także: