Minister kultury powołał nową Radę Muzeum

  • Minister kultury powołał nową Radę Muzeum

Minister kultury powołał Radę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na nową kadencję Na zaproszenie Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 15 marca 2011 roku w Gabinecie Ministra odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w kadencji 2011-2015. W myśl Ustawy o muzeach, Rada jest organem nadzorującym wypełnianie powinności Muzeum wobec zbiorów i społeczeństwa. W skład nowej Rady Muzeum Minister powołał 11 osób: Mirosława Bałkę (artysta), dr hab. Waldemara Baraniewskiego (historyk sztuki), Adama Leszkiewicza (wiceminister skarbu), Ewę Dorotę Malinowską-Grupińską (przewodnicząca Rady m.st. Warszawy), prof. Krzysztofa Michalskiego (rektor Instytutu Nauk o Człowieku, Wiedeń), dr Agnieszkę Morawińską (historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie), Krzysztofa Nowakowskiego (członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej) Andę Rottenberg (historyk sztuki), Adama Szymczyka (historyk sztuki, dyrektor Kunsthalle w Bazylei), prof. Andrzeja Turowskiego (historyk sztuki) i Jacka Wojciechowicza (wiceprezydent m.st. Warszawy). Podczas posiedzenia omówiony został harmonogram prac przy projekcie Muzeum oraz strategia rozwoju instytucji do czasu otwarcia nowego gmachu na pl. Defilad w 2016 roku. Obecni na posiedzeniu zgodzili się, że wobec dynamicznego rozwoju Muzeum i stojących przed nim nowych zadań konieczne będzie zwiększenie nakładów na jego działalność, związaną z przygotowaniami do powstania jego docelowej siedziby. Minister Bogdan Zdrojewski poinformował o planowanym progresywnym wzroście finansowania Muzeum w najbliższych latach oraz o utrzymaniu i dalszym rozwijaniu programu tworzenia Narodowych Kolekcji Sztuki Współczesnej, którego beneficjentem jest m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Poniżej alfabetyczna lista członków Rady Muzeum z biogramami:

Mirosław Bałka (ur. 1958) – wybitny rzeźbiarz, autor instalacji i filmów wideo. Jeden z najważniejszych polskich artystów sztuk wizualnych. Jego dzieła znajdują się w wielu czołowych europejskich i amerykańskich kolekcjach muzealnych. Do jego szczególnych osiągnięć należy instalacja „How It Is” stworzona dla Hali Turbin londyńskiego muzeum Tate Modern w ramach prestiżowego cyklu „Unilever Series”, prezentowana na przełomie 2009 i 2010 roku.

dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. UW (ur. 1953) – wybitny historyk sztuki nowoczesnej, ekspert w dziedzinie historii architektury XIX i XX wieku, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych publikacji na temat sztuki i architektury.

Adam Leszkiewicz (ur. 1969) – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, urzędnik państwowy i samorządowy, od kwietnia 2009 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Przewodniczący Rady Służby Cywilnej. Poprzednio pełnił funkcje m.in. Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2007-2009) oraz Sekretarza m.st. Warszawy (2007). Członek rady poprzedniej kadencji.

Ewa Dorota Malinowska-Grupińska - dziennikarka, redaktorka tytułów prasowych, tłumaczka, wydawca, w latach 2003-2006 prezes Polskiej Izby Książki, od 2007 roku przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

prof. Krzysztof Michalski (ur. 1948) – wybitny filozof, jeden z czołowych intelektualistów europejskich, współtwórca, wraz z Hansem Georgiem Gadamerem i Józefem Tischnerem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, współorganizator spotkań intelektualistów z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. Członek Rady poprzedniej kadencji.

dr Agnieszka Morawińska – historyczka i kuratorka sztuki, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie, poprzednio wieloletnia dyrektorka galerii Zachęta. Członek Rady poprzedniej kadencji.

Krzysztof Nowakowski (ur. 1963) – absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA University of Minnessota i Szkoły Głównej Handlowej, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i jego współzałożyciel, prezes zarządu polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej Korn/Ferry International.

Anda Rottenberg – historyczka i kuratorka sztuki, długoletnia dyrektorka galerii Zachęta, wieloletnia promotorka idei budowy muzeum sztuki nowoczesnej i współczesnej w Warszawie, autorka licznych publikacji na temat sztuki oraz kluczowych wystaw w najnowszej historii sztuki polskiej. Członek Rady poprzedniej kadencji.

Adam Szymczyk (ur. 1970) - historyk i kurator sztuki współczesnej, od 2003 roku dyrektor Kunsthalle w Bazylei, laureat prestiżowej nagrody im. Waltera Hoppsa za rok 2010 za osiągnięcia w zakresie kuratorowania sztuki współczesnej. Członek Rady poprzedniej kadencji.

prof. Andrzej Turowski (ur. 1941) – historyk sztuki nowoczesnej, autor wielu artykułów i książek na temat awangardy, profesor Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dotychczasowy Przewodniczący Rady Muzeum.

Jacek Wojciechowicz (ur. 1963) – prawnik, polityk samorządowy, od 2006 roku zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny za politykę inwestycyjną m.st. Warszawy, w tym za realizację projektu gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.