Materia sztuki. Materiały, tworzywa, media.
Warsztaty dla gimnazjalistów

  • Materia sztuki. Materiały, tworzywa, media.
    Mirosław Bałka, "Być"

Z czego można zrobić sztukę?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieło sztuki to najczęściej pewna zmaterializowana forma zbudowana z różnorakich substancji. Żaden materiał nie jest ani oczywisty, ani - z drugiej strony - nieużyteczny. Nawet dla malarza farba często przestaje być wystarczającym narzędziem wyrazu. Tworzywa naturalne i sztuczne, ziemia, śmieci a nawet resztki organiczne - wszystko nosi w sobie potencjał do bycia składnikiem przekazu artystycznego.

Materialność dzieła zostanie poddana analizie w wybranych pracach z obu aktualnych wystaw Muzeum. Uczestnicy też sami twórczo spożytkują różne nie oczywiste materiały.

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Orange.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: