Marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm
Wykład prof. Andrzeja Ledera

  • Marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm

    fot. B. Stawiarski

Kolejnym spotkaniem w tegorocznej odsłonie cyklu „Marksizm i sztuka” będzie wykład profesora Andrzeja Ledera.

Zajęcia będą poświęcone najciekawszym momentom związku psychoanalizy i marksizmu. Zaczniemy od wyłonienia paradygmatu podejrzeń, potem przejdziemy przez tezy Szkoły Frankfurckiej, ujawniając ich zależność od I topiki Freuda. Odnotujemy kryzys założeń frankfurtczyków w myśli Waltera Benjamina. Następnie przejdziemy do strukturalistycznego przeformułowania marksizmu i psychoanalizy we Francji i zależności tego przeformułowania od II topiki Freuda. Wreszcie, przyjrzymy się poststrukturalistycznej „kontestacji” założeń paradygmatu podejrzeń. W ten sposób podejmiemy podróż przez jeden z najważniejszych wątków myśli XX wieku.

Lektury:
Max Horkheimer, Theodor Adorno, rozdział „Pojęcie Oświecenia” [w:] M.Horkheimer, T. Adorno, „Dialektyka Oświecenia”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Slavoj Żiżek, rozdział „Siedem zasłon fantazji” [w:] S. Żiżek, „Przekleństwo fantazji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Zachęcamy do zapoznania się z kompletnym programem i opisem całego cyklu spotkań.

Inne wydarzenia z tego cyklu: