Marksizm i (moja) historia sztuki
Wykład prof. Piotra Piotrowskiego

  • Marksizm i (moja) historia sztuki

    Pierwszy wykład z cyklu, na zdjęciu: prof. Karol Modzelewski. Fot. B. Stawiarski

Drugą odsłonę cyklu „Marksizm i sztuka” zamknie wykład prof. Piotra Piotrowskiego.

Prof. Piotr Piotrowski z tzw. szkoły poznańskiej marksizującej historii sztuki lat 1970-tych uczyni tło rozważań o marksistowskiej historii sztuki i jej znaczeniach przede wszystkim w Polsce, ale też na świecie. W tej perspektywie zamykającym cykl pytaniem będzie kwestia przeszłości tego rodzaju refleksji metodologicznej oraz praktyki badawczej w obliczu nowych wyzwań.


Lektura: Karl Werckmeister, Robocza perspektywa marksistowskiej historii sztuki dzisiaj, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów ,,Artium Quoestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.