Manifest think tanku Restart

  • Manifest think tanku Restart

Manifest think tanku Restart konferencja prasowa: 25 stycznia 2011 (wtorek), godz. 17.00

Zapraszamy na konferencję prasową think tanku Restart Polskiego Kina

Część pierwsza:
Ogłoszenie manifestu Restartu
udział wezmą m.in.: Ana Brzezińska, Bartosz Frąckowiak, Błażej Hrapkowicz, Agnieszka Jakimiak, Piotr Kletowski, Kaja Klimek, Stanisław Liguziński, Jakub Majmurek, Piotr Marecki, Jakub Mikurda, Witold Mrozek, Joanna Ostrowska, Bogna Rosińska, Michał Oleszczyk, Weronika Szczawińska, Marta Syrwid, Kuba Woynarowski, Michał Zygmunt

Cześć druga:
Zaprezentowanie strategii Restartu
- Jakub Majmurek - historie kina polskiego
- Kuba Mikurda - re-forma kina
- Piotr Marecki - zwrot literacki
- Joanna Ostrowska - nowoczesne pole kinematografii

Restart - think tank polskiego kina, pracujący na rzecz jego zmiany (zrestartowania). Restart został założony jako niezależna parainstytucja w lipcu 2010, nazwa odnosi się do działającego w Międzywojniu START-u. Postdyscyplinarny zespół składa się z krytyków filmowych, teoretyków, filozofów, pisarzy, redaktorów, historyków, kuratorów, dramaturgów urodzonych w latach '70 i '80., realizujących swoje cele poprzez teoriopraktykę, krytykę filmową, publicystykę, badania naukowe, działalność ekspercką, edukacyjną, wydawniczą. Od 2010 roku Restartowcy współpracują z polskimi filmowcami przy pracach literackich nad wybranymi filmami.

Zobacz także: