Maciej Janicki oprowadza po wystawie „Niepodległe”

  • Maciej Janicki oprowadza po wystawie „Niepodległe”

    Mathieu Klebeye Abonnenc, "Przedmowa do Broni dla Banty", 2009–2011. Dzięki uprzejmości artysty i Marcelle Alix, Paryż

W niedzielę, 3 lutego o godzinie 16:00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na autorskie oprowadzanie po wystawie „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy”, które poprowadzi Maciej Janicki.

Wystawa „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” odwołuje się do różnych tradycji niepodległościowych na świecie. Odwołuje się również do różnych tradycji przedstawiania kobiet, które historycy sztuki nazywają tradycjami ikonograficznymi - od motywów przywodzących na myśl europejską sztukę dawną, poprzez nowoczesność zapoczątkowaną na przełomie XVIII i XIX wieku po współczesne sposoby reprezentacji. Wybranym pracom przyjrzymy się wraz z Maciejem Janickim pod tym właśnie kątem - dialogu z tradycjami wizualnymi, ich problematyzowania i sposobów, dzięki którym kobiety stawały się widoczne, mimo wykluczeń z narracji historycznych i wizualnych.

Spotkania prezentują poszczególne wątki wystawy z perspektyw różnych przewodników. Skierowane są do osób dorosłych. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu wstępu na wystawę, nie obowiązują zapisy. Spotkania trwają około godziny. Spotykamy się przy recepcji w Muzeum nad Wisłą.

Maciej Janicki

historyk sztuki, muzykolog. Od stycznia 2019 roku pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Dziale Archiwów Sztuki Współczesnej.