Wykład Lesi Pczołki
Język represji jest ich językiem ojczystym

  • Wykład Lesi Pczołki

Solidarny Dom Kultury „Słonecznik” zaprasza na wykład Lesi Pczołki pt. „Język represji jest ich językiem ojczystym” w Muzeum na Pańskiej.

Temat dekolonizacji i bojkotu kultury rosyjskiej jest poruszany na poziomie międzynarodowym. Pracownicy_ki kultury Ukrainy wzywają do bojkotu wszystkiego co dotyczy kraju-agresora. W tych dyskusjach odnajduję ważne, ale i sprzeczne myśli dotyczące Białorusinów, kultura których zawsze istniała w opozycji do państwa. Dziś w Białorusi ludzie są prześladowani za symbole narodowe i język, organizacje pozarządowe zostały zlikwidowane, jak również wszystkie niezależne galerie – jednocześnie wiele instytucji w Europie wyklucza Białorusinów z wystaw i programów wsparcia. W moim wykładzie chcę opowiedzieć o tym, i to jak wojna pokazuje różnicę między naszymi narodami.


Lesia Pczołka – artystka, założycielka archiwum VEHA. Zajmuje się mediami wizualnymi, porusza się tematach pamięci, historii życia codziennego, mikrohistorii. W 2021 roku po więzieniu została zmuszona do opuszczenia Białorusi. Obecnie mieszka w Gdańsku.

• • •


Леся Пчолка: Мова рэпрэсій – іх родная мова
17.07.2022 17:00-19:00
СДК «Слонечник», вул. Pańska 3 Варшава

Тэма дэкаланізацыі і байкоту рускай культуры падымаецца амаль на ўсіх міжнародных пляцоўках. Работнікі_цы культуры Украіны заклікаюць байкатаваць усё, што звязана з краінай – агрэсарам. У гэтых абмеркаваннях сустракаю важныя але і супярэчныя думкі ў дачыненні да беларусаў, культура якіх заўсёды існавала ў апазіцыі дзяржаве. Сёння ў Беларусі пераследуюць за нацыянальныя сімвалы і мову, НДА ліквідаваны і ўсё незалежныя галерэі зачынены – у той жа час многія інстытуцыі Еўропы выключаюць беларусаў_к з выставак і праграм падтрымкі. На сваёй лекцыі я хачу пагаварыць аб гэтым і аб тым як вайна паказвае рознасць нашых нацый.

Леся Пчолка – мастачка, заснавальніца архіва VEHA. У сваёй практыцы факусуецца на тэмах памяці, паўсядзённасці, нябачнай гісторыі. У 2021 годзе пасля турмы, за акцыі пратэсту, была вымушана з'ехаць з Беларусі. На дадзены момант жыве і працуе ў Гданьску.
 

Lesia Pczołka – artystka, założycielka archiwum VEHA. Zajmuje się mediami wizualnymi, porusza się tematach pamięci, historii życia codziennego, mikrohistorii. W 2021 roku po więzieniu została zmuszona do opuszczenia Białorusi. Obecnie mieszka w Gdańsku.
 

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Premiera książki Baltic Trienniale 14: The Endless FrontierPremiera publikacji MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład [Wydarzenie odwołane!] Choreografie SojusznictwaKem Szkoła 2022 MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Wykład Wyobrażenie „Wschodniej Europy". Neokolonialne spojrzenie artystyczne | Лекція: Образ «Східної Європи». Неоколоніальний художній поглядWykład Marii Vorotiliny MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Warsztaty Warsztat: Front kulturalny jako forma oporu w Ukrainie MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Premiera SONIAKH digest MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Spotkanie Oberih – prezentacja książkiSolidarny Dom Kultury “Słonecznik” MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład Exodus z kondycji postsowieckiej Pokaz filmów i wykład MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Dyskusja Strategie mówienia o romskościProjekcja filmu i dyskusja MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Debata Nie przestają tworzyć. Jaka jest przyszłość sztuki ukraińskiej?Debata z udziałem ukraińskich twórców w SDK „Słonecznik" MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa