Koniec podróży

  • Koniec podróży

    Alina Szapocznikow i Ryszard Stanisławski w swoim mieszkaniu przy ul. Brzozowej, zima 1955 – w tle chusta z V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, arch. Olgi Stanisławskiej

„Koniec podróży. Cykl wystaw »Ideozy«” Na początku marca w księgarniach ukazała się oryginalna książka poświęcona cyklowi wystaw »Ideozy«. Wystawy odbywały się w warszawskim Instytucie Awangardy (studio Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego). Były objęte patronatem Instytutu Historii Sztuki UW, Fundacji Galerii Foksal oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Organizowali je młodzi historycy sztuki w ramach warsztatów kuratorskich prowadzonych przez prof. Andrzeja Turowskiego.

Książka zatytułowana „Koniec podróży. Cykl wystaw »Ideozy«” została wydana w formie pudełka zawierającego sześć plansz, z których każda to fotograficzny kolaż odnoszący się do kolejnej wystawy. W części tekstowej znajduje się wyjaśnienie pojęcia ideoza, spis ekspozycji, esej Ewy Skolimowskiej wyjaśniający i podsumowujący projekt oraz rozmowa z prof. Andrzejem Turowskim dotycząca jego współpracy z młodymi historykami sztuki nad kolejnymi ekspozycjami, które powstawały w związku z jego wykładami i seminariami poświęconymi aktualnym problemom sztuki, nauki, kultury i polityki. Autorem ciekawego projektu graficznego jest Honza Zamojski – grafik młodego pokolenia.