Kongres Obywateli Kultury

Kongres organizowany jest w Warszawie przez ruch społeczny Obywatele Kultury. W kilkunastu panelach, warsztatach i sesjach plenarnych udział zapowiedziało wielu znakomitych animatorów kultury, artystów, edukatorów, naukowców, dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w Kongresie.

Program Kongresu.

13 maja (piątek) w ramach Kongresu Obywateli Kultury, w  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się debata zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP).

godz. 12.00 – 13.15
Kultura w debacie publicznej - debata publiczna w kulturze
– OFOP, Kultura Liberalna

W polskiej sferze publicznej coraz częściej słyszy się nawoływania do poprawy jakości debaty. Co jednak z debatą publiczną w dziedzinie kultury? Zadamy następujące pytania: Do jakiego stopnia debata o kulturze powinna być otwarta i kto - oraz na jakich zasadach - powinien brać w niej udział? Czy istnieje język, który połączyć mógłby artystów, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kulturą się zajmujących oraz akademików, specjalizujących się w temacie kultury? Jak zapewnić animatorom i po prostu obywatelom wpływ na decyzje urzędników? Zastanowimy się również nad tym, jak powinny wyglądać standardy takiej debaty, jakie instytucje i media powinny spełniać rolę informujących o nowych wydarzeniach i dyskusjach, oraz kiedy pożądane jest, by urzędnicy dokonywali arbitralnych decyzji w dziedzinie kultury.

Uczestnicy:
Paweł Marczewski - Kultura Liberalna
Grzegorz Lewandowski - przedstawiciel Inicjatywy Warszawa 2020
Piotr Frączak - OFOP
Bogna Świątkowska - Fundacja Bęc Zmiana
Prowadzenie: Anna Mazgal, OFOP

godz. 13.30 – 14:45
Czy organizacje pozarządowe mogą być samowystarczalne?
- OFOP, Fundacja Anioły Filantropii

Organizacje pozarządowe traktuje się jako najsłabsze ogniwo działań na rzecz kultury. Czy możliwe jest stworzenie systemu i narzędzi, które zapewniłyby niezależność i stabilność finansową tych organizacji? Próba przedstawienia narzędzi, oraz możliwych ich zmian w świetle prawodawstwa polskiego, w tym idea funduszy żelaznych, zwolnień podatkowych, działań w ramach ekonomii społecznej, szeroko rozumianej filantropii i mecenatu.

Uczestnicy:
Roman Osadnik - Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Teatr Polonia
Aleksandra Kiełczowska, Paweł Bronikowski - Fundacja Anioły Filantropii
Tomasz Schimanek - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Prowadzenie: Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska

godz. 15.00 – 16.30
Fundusze europejskie na kulturę
- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Podejście narzędziowe – jak pomóc Obywatelom Kultury (i innym zainteresowanym organizacjom i środowiskom obywatelskim) zagwarantować w funduszach europejskich na lata 2014-2020 środki na szeroko rozumiane kulturę i edukację. Prezentacja kalendarza prac nad przyszłą polityką spójności z informacją o ośrodkach decyzyjnych i możliwościach udziału debacie.

Uczestnicy:
dr Renata Calak - wicedyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR
dr Elżbieta Dydak - sekretarz Programu Rozwoju Bibliotek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
dr Adam Czyżewski - Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Prowadzenie: Agata Wiśniewska-Górczewska / Michał Dymkowski - OFOP

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego przybycia na sesje przez stronę www.ofop.eu - rejestracja po prawej stronie.

www.obywatelekultury.pl

Zobacz także: