KIM SĄ GOSPODARZE PLACU DEFILAD?

  • KIM SĄ GOSPODARZE PLACU DEFILAD?

    Diagram projektu Lokalnych Gospodarzy Placu (materiał z wystawy Warszawa w Budowie 9, Copyright: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Autorzy: Karolina Filip, Artur Jerzy Filip)

Czy plac Defilad stanie się pierwszym w Polsce placem publicznym zarządzanym przez międzysektorową koalicję gospodarzy?

Przedstawiamy Państwu Lokalnych Gospodarzy placu Defilad: przedstawicieli instytucji publicznych, których drzwi wychodzić będą na przyszły plac Centralny. Wszyscy chcemy dobrego placu, ale czy możliwe jest stworzenie go wspólnie? Czy realne jest współzarządzanie miejską przestrzenią? Kto powinien o niej decydować i brać za nią odpowiedzialność? Kto będzie zarządzał przyszłym placem?

Moment jest przełomowy. Stołeczny Zarząd Rozwoju Miasta kończy przebudowę sieci infrastruktury i szykuje się do budowy parkingu podziemnego. Muzeum Sztuki Nowoczesnej otrzymało długo wyczekiwane pozwolenie na budowę i zapowiada otwarcie gmachu już za trzy lata. TR Warszawa ma otrzymać pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku. Równolegle, Komisja przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego obraduje nad wyborem ostatecznej koncepcji zagospodarowania placu Centralnego, a STUDIO teatrgaleria zapowiada realizację kolejnej edycji letniego programu wydarzeń kulturalnych. Na spotkaniu skonfrontujemy wszystkie działania i wspólnie zastanowimy się, jaka formuła trwałej współpracy na rzecz placu byłaby najkorzystniejsza z punktu widzenia planowanych przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych oraz oczekiwań warszawiaków.

Okazją do dyskusji będzie publikacja książki „Kto odzyska plac Defilad?” pod redakcją Tomasza Fudali. Podczas spotkania książkę będzie można kupić w promocyjnej cenie 30 zł. Zapraszamy!

Spotkaniu towarzyszyć będzie zapowiedź 10., jubileuszowej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. W tym roku organizatorzy podejmą zagadnienie migracji, przepływu osób i idei pomiędzy Warszawą i Kijowem, czy szerzej – Europą Wschodnią. Do współtworzenia festiwalu zaproszona została grupa kuratorów i kuratorek z Centrum Badań nad Kulturą Wizualną w Kijowie (Visual Culture Research Center), którzy od dziesięciu lat podejmują się refleksji nad miastem za pomocą działań artystycznych, wystaw czy programu dyskursywnego, czego najlepszym przykładem mogą być kolejne odsłony Kijów Biennale.

Tegoroczna edycja Warszawy w Budowie ma stworzyć okazję do współdziałania ponad granicami sąsiadujących państw oraz wspólnej refleksji nad migracjami i ich wpływem na miasto.

 

Zobacz także: